kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Tatoeage

Tattoo

Tatoeages zijn kleurveranderingen in de huid door kleurstoffen die in de huid zijn aangebracht. Tegenwoordig worden tatoeages aangebracht met apparaten die met een naaldje met grote snelheid pigment in de huid deponeert. Amateur tatoeages ontstaan door het met een naald op de huid gelegen (Oostindische-)inkt in de huid te prikken.
De pigmentdeeltjes zijn te groot om door de 'opruimcellen' (macrofagen) van het lichaam te worden afgevoerd en blijven dus in de huid op hun plaats liggen. (Tegenwoordig is het mogelijk tatoeages weer te verwijderen door met een laser de pigmentbolletjes te breken, waardoor ze (langzaam) door de bloedbanen worden opgenomen.) Verreweg de meeste tatoeages zijn opzettelijk aangebrachte afbeeldingen ter verfraaiing van de huid.

Geschiedenis
Het aanbrengen van tatoeages kent een zeer lange geschiedenis die teruggaat tot de prehistorie en tatoeage werd door vele volkeren op alle continenten toegepast. Aanvankelijk door het wrijven van koolstof (as) in, vaak opzettelijk aangebrachte, wonden. Later door het prikken van pigmenten in de huid. Tatoeages hadden bij primitieve samenlevingen vaak religieuze betekenissen of hadden betrekking op culturele tradities van de stam, sommigen gebruikten de tatoeages om anderen af te schrikken, sommigen gebruikte heiligtekens ter bescherming, soms werden tatoeages aangebracht als herkenningsteken en vaak ook als statussymbool.

Tatoeages zijn al eeuwen oud, zo zijn er zelfs stoffelijke overschotten met tatoeages gevonden van mensen die stammen uit de ijstijd. Het in 1991 gevonden gemummificeerde lijk, dat sinds 3300 v.Chr. in het ijs van een gletsjer in Tirol Oostenrijk is geconserveerd had tatoeages op nogal verborgen plekken bedekt met kleding. De 5000 jaar oude Ötzi had behalve tatoeages ook gaatjes van tien millimeter doorsnee in zijn oren.

In Egypte zijn mummies gevonden met symbolische tatoeages op hun lichaam. Op een 4000 jaar oude mummie van een Egyptisch koningskind was in de huid van de jongeman met een benen naald een afbeelding van een zonnegod aangebracht. Vervolgens was de tatoeage permanent gemaakt door een mengsel van dierlijk vet en roet in de wond te wrijven.
In het oude Griekenland waren tatoeages een teken van adel.
De oude Romeinen tatoeëerden om hun slaven te brandmerken.

Dat Kaïn na de moord op zijn broer Abel een teken droeg, heeft de tatoeage in de joods-christelijke traditie geen goed gedaan. Leviticus 19 was er op tegen, net als het Concilie van 787.

In onze Middeleeuwen waren tatoeages zeldzaam. Alleen kruisvaarders wilden er nog wel eens mee uit het Heilige Land terugkeren.

In 1769/1774? bracht captain James Cook het tatoeëren naar Europa en liet 774 een getatoeerde Polynesier in Londen zien. Hij voerde de term 'tatoeeren' in, welke voortkwam uit het Polynesische cq Tahitiaanse woord voor 'markeren': tatau of tautau, wat betekent: 'slaan, kloppen, treffen'. De zwarte inkt werd gemaakt van de rook van oliegrondnoten en werd bewaard in halve kokosnoten. Ze gebruikten een soort kam en bot om de inkt in de huid aan te brengen.

Voordat in de achttiende eeuw het woord tattow vanuit de Stille Zuidzee naar Europa kwam heette het tatoeeren bij ons nog 'Prikschilderen'.

De gezichtstatoeage van de Nieuw-Zeelandse Maori's, de zogenoemde moko, werd na Cooks ontdekking een rage in Europa. Niet dat Europeanen hem lieten aanbrengen, maar de handel in rijk bewerkte, geprepareerde hoofden uit Nieuw-Zeeland nam een hoge vlucht, totdat het Britse bestuur in 1831 een verbod uitvaardigde.

Martin Hildebrandt opende in 1864 de eerste professionele tattoo shop in New York en Sutherland Mac Donalds introduceerde het tatoeëren als een echte job in Londen.

Tot op de dag van vandaag is de tatoeage bij verschillende groeperingen in de Westerse samenleving populair gebleven. Waren tatoeages tot enkele tientallen geleden vooral gangbaar bij soldaten en zeevarenden, nu worden ze bij (vooral) jongeren veelvuldig aangebracht. De belangrijkste reden om een tatoeage te laten zetten is om een bepaalde identiteit te creeeren of te accentueren of om 'bij de groep te horen'.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.