kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Taxatie

Verzekeringstaxaties
Goederen worden ter verzekering getaxeerd als men de waarde wil vastleggen, zodat de verzekerende instantie na brand, verlies of diefstal zonder discussie de waarde van het verloren gegane object uitkeert.
Over het algemeen zijn dit goederen waarvan de waarde niet in de winkel te achterhalen is, door hun ouderdom of doordat het een éénmalig kunstwerk is.
De verzekerde waarde is de hoogste waarde die gehanteerd wordt: de uitkering moet zodanig zijn dat er op korte termijn een passende vervanging voor het verloren gegane object gekocht kan worden bij een gerenommeerde kunsthandel.

Verzekeringstaxaties worden verricht onder artikel 275 van het Wetboek van Koophandel. Het rapport dat opgesteld wordt is drie jaar rechtsgeldig.

De taxatie voor kunst, antiek en kostbaarheden wordt opgemaakt door een beëdigd taxateur (tegenwoordig heet dit gecertificeerd taxateur) als deskundige zoals vermeld in art. 7:960 BW, op basis van vervangingswaarde. Aan de waarde zoals aangegeven in een taxatierapport, opgemaakt in de zin van art. 7:960 BW, is iedere verzekeraar bij schade gehouden.
De taxatie voor inboedelgoederen wordt opgemaakt op basis van nieuwwaarde.

Op basis van de aangeleverde gegevens en in overleg met de cliënt zal de verzekeringsmaatschappij aangeven of er al of niet een waarde moet worden toegekend aan de voorwerpen. Indien dit het geval is, kan er het best gekozen worden voor een onafhankelijk taxateur. Deze taxateurs kunst, antiek en kostbaarheden. Het rapport voorkomt het risico van onderverzekering of oververzekering.

De actuele totale waarde is € 200.000,-.
U bent verzekerd voor € 100.000,-. U hebt géén taxatierapport voor uw kunst, antiek, kostbaarheden en inboedel. Er wordt ingebroken of er is partiële brand/waterschade , uw schade is € 50.000,-. Schadeafhandeling: u bent 50% onderverzekerd, u ontvangt dus hoogstens € 25.000,-.

U bent adequaat verzekerd voor € 200.000,- en u hebt een geldig gecertificeerd en geregistreerd taxatierapport voor uw kunst, antiek, kostbaarheden en inboedelgoederen. Er wordt ingebroken of er is partiële brand/waterschade, uw schade is € 50.000,-. Schadeafhandeling: u ontvangt € 50.000,- ofwel 100% van de claim; het gecertificeerde taxatierapport is afdoende.

In het geval u geen geldig gecertificeerd geregistreerd taxatierapport heeft, heeft u de bewijslast om de omvang, aard en authenticiteit van de kunstvoorwerpen en overige inboedel aan te tonen. Dat lukt meestal maar ten dele. Daar achteraf niet meer aangetoond kan worden wat uw stukken waard waren en dus moet er een schatting gedaan worden. Zeker bij meubels en schilderijen is van de foto niet te zien of het om kopieën of authentieke stukken gaat. Bij twijfel zal er door de verzekering altijd van de laagste schatting worden uitgegaan.

Verdelingstaxaties
Na een overlijden of bij een scheiding is het vaak wenselijk om het kunst en antiek uit de inboedel te taxeren, zodat de waarde ervan vastgelegd is en er op basis daarvan verdeeld kan worden. In het geval van een overlijden is de waarde ook noodzakelijk voor de aangifte van de successiebelasting. Bij verdelingen worden de goederen getaxeerd op basis van de hedendaagse economische waarde, dit is de laagste waarde die door taxateurs gehanteerd wordt. De hedendaagse economische waarde ofwel verdelingswaarde is min of meer een dagprijs, deze geldt ook als limietprijs (ofwel gegarandeerde bodemprijs) bij een veiling of bij verkoop aan een antiquair.

Websites: www.federatie-tmv.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.