kunstbus
Dit artikel is 27-11-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Thomas Hart Benton

Amerikaanse schilder en lithograaf, geboren 15 april 1889 in Neosho, Missouri - overleden 15 april 1975 in Kansas City.

Hoewel Thomas Hart Benton zich bewust niet aansloot bij contemporaine stromingen neemt zijn werk een belangrijke plaats in onder dat van de beeldende kunstenaars van de 20e eeuw.

Biografie
Na zijn studie in Chicago leerde hij van 1908-11 verder aan de Académie Julian in Parijs. Stond aanvankelijk heel dicht bij het synchronisme van Macdonald-Wright.

Ging in 1913 in New York werken voor filmstudio's en als boekillustrator.

Na een abstracte periode, richtte hij zich vanaf 1924 op een realistische wijze van schilderen van het Amerikaanse leven in het Midden-westen.

Maakte in 1932 wandschilderingen met karikaturale trekken voor de New School for Research in New York.

Werkte in de trant en de techniek van de Mexicaanse wandschilderingen van vooral Diego Rivera, zonder echter de revolutionaire trekken daarvan over te nemen (bijv. zijn schilderingen in de bibliotheek van het Whitney Museum in New York). Door de invloed van het werk van Tintoretto verkreeg het werk van Benton als kenmerk dezelfde agressieve plasticiteit en dynamiek.Antinazistische poster van 1942 uit Amerika. De auteur Thomas Hart Benton was van mening dat je ofwel moet vechten, ofwel de bloedige realiteit van de oorlog kenbaar moet maken aan het thuisfront. Hij beeldde het 'barbaarse fascisme' af als monsterlijke krachtpatsers die dood en vernieling zaaien.

Regionalisme
De jaren dertig vormden een tijdperk van recessie en groeiend cultureel chauvinisme. In 1934 werd door de publiciteitsmedia via een expositie en een artikel in 'Time Magazine' het zogenaamde 'regionalisme' gelanceerd, met Benton, Grant Wood (1891-1942) en John Steuart Curry (1897-1946) als voornaamste representanten. Deze 'echte Amerikaanse' kunststroming die verklaarde te streven naar herleving van de waarden van het Midden-westen had parallellen met de Mexicaanse muurschilders, maar ook met het Sovjet sociaal-realisme. Tegen 1940 was dit regionalisme in populariteit en invloed over zijn hoogtepunt heen. Zowel Benton als Curry en Wood raakten in '40/41 bij hun opdrachtgevers uit de gratie. Jackson Pollock heeft in de jaren dertig enkele jaren onder Benton gewerkt. - (meer informatie op www.dekunsten.net/dk-archief-realismeamerika.html)Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 738.