kunstbus
Dit artikel is 29-04-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Thomas Theodor Heine

Duits schilder, tekenaar van de Jugendstil, illustrator, karikaturist en satiricus, geboren 28 februari 1867 in Leipzig - overleden 26 januari 1948 in Stockholm. Heine was weliswaar de zoon van een Joodse fabrikant, maar ging later over tot het protestantisme.

Biografie
Na een studie tussen 1884 en 1889 aan de kunstacademie in Düsseldorf vertrok hij na een conflict met enkele van zijn docenten in 1889 naar München.1896, Lithografie

In München is hij in 1896 met Albert Langen medeoprichter van het tijdschrift 'Simplicissimus' dat hij samen met andere uitgevers leidde tot 1933. Heine werd een van de belangrijkste leveranciers van illustraties en ook het 'logo' van het blad, een rode bulldog, kwam van hem. De redactie van het blad werd door zijn kritiek op het burgerdom, keizer, leger en kerk regelmatig aangeklaagd wegens wetsovertredingen. In 1899 zat Heine zelfs samen met zijn medewerker Frank Wedekind enige tijd vast wegens majesteitsschennis. Hoofduitgever Langen kon nog juist aan zijn straf ontkomen door naar Parijs te vluchten.

Naast zijn werkzaamheden voor Simplicissimus maakte hij ook satirische tekeningen voor de tijdschriften 'Jugend' en 'Fliegende Blätter' waarmee hij de ambtenarij, de kleinburgerlijkheid en de politiestaat hekelde. Zijn tekeningen herinneren duidelijk aan Aubrey Beardsley.

Heine, die zich ook bezig hield met vormgeving en typografie, ontwierp rond de eeuwwisseling enkele affiches voor de Berliner Sezession waarvoor hij net als anderen uit de kring rond Die Jugend en Simplicissimus een bekende was.

Het werd voor Heine door het toenemende antisemitisme steeds moeilijker zijn medewerking aan het tijdschrift Simplicissimus te blijven verlenen. Omdat hij vasthield aan het kritisch blijven belichten van de nationaal-socialisten in het satirische blad zagen de overige redactieleden hem vanwege zijn Joodse achtergrond als een risico voor het voortbestaan van Simplicissimus.

In 1932 schreef hij al hoe hij zich persoonlijk bedreigd voelde en in 1933 kwam Heine dan daadwerkelijk in conflict met de SA die een week na de grote verkiezingswinst van de NSDAP in maart 1933 een SA-knokploeg de redactielokalen van Simplicissimus kort en klein liet slaan. Na tussenkomst van het ministerie van binnenlandse zaken in de persoon van Karl Loesche, professor beeldhouwkunde en de schrijver dr. Hans Kiener werd Heine uit zijn positie gezet en mocht het blad blijven voortbestaan. Heine zou later aantonen dat Olaf Gulbransson en andere redactieleden hier de verantwoordelijkheid voor droegen. Heine dook onder en vluchtte samen met zijn enige trouw gebleven medewerker Franz Schoenberner in maart-april 1933. Schoenberner vertrok naar Frankrijk, terwijl Heine via Hamburg en Berlijn naar Praag vertrok. In Praag begint hij een alternatieve Simplicissimus dat zich slechts enkele maanden boven water wist te houden. Hierop vertrok Heine naar Oslo, waar vandaan hij in 1942 naar Stockholm reisde. Zijn vrouw en dochter woonden ondertussen in een pension in München omdat nagenoeg hun gehele bezit afgenomen was.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 16.