kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Tine Melzer

Grafisch kunstenaar en redacteur, geboren in 1978 te Nürnberg, Duitsland.

Tine Brigitte Melzer studeerde grafisch ontwerp en beeldhouwen aan de Rietveld Academie te Amsterdam en volgde klassen in taal-filosofie. Haar werk is gebaseerd op onderzoek naar taal- en tekensystemen.

In 2004-2005 is zij als resident artist verbonden aan de Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam. Tijdens haar werkperiode aan de Rijksakademie werkte zij met professionals uit verschillende disciplines om het onderwerp dialoog verder te onderzoeken.

Living Apart Together 2005
Living Apart Together (L.A.T.), een sociaal-politiek periodiek commentaar in postervorm, werd geïnitieerd als een onafhankelijk posterproject door zeefdrukker Kees Maas in Amsterdam in 2003. Om en om, en in reactie op elkaar, maken het duo Andreasen & Melzer en Maas een zeefdruk in een oplage van 15.
Website: Tine Melzer: The grass is greener on the other side
Het project 'The grass is greener on the other side' is typerend voor de samenwerking van Kasper Andreasen en Tine Melzer. Beiden zijn geïnteresseerd in de werking van taal en de manier waarop boeken ideeën op papier kunnen vatten. Ook verbinden zij de vormentaal van het boek met structuur, discipline, autoriteit, rituelen en conventies.
In dit project onderwierpen de twee kunstenaars zich aan 'monnikenwerk' en tekenden zij dagen achter elkaar groene streepjes op papier. Zittend tegenover elkaar riep dit eentonige werk vragen op over begrippen als monotonie en autonomie, geduld en ongeduld, verzet en overgave. Langzaam groeit de afspraak tussen Melzer en Andreasen uit tot een dagelijks ritueel.
Dat het product van hun monomane performance - honderden vellen met streepjes gras - werd ingebonden door monniken van de Abdij St. Benedictusberg in Vaals, versterkt de betekenis van het project. De onderhandeling met de abt, die twijfelde over de intenties van de kunstenaars, werd ook onderdeel van het kunstwerk. 'In het begin aarzelde ik over het inbinden van deze boeken; een dergelijke opdracht hadden wij nooit eerder ontvangen. Maar uiteindelijk zag ik dat het goed was."

2007 De Appel - ''A tor Alibi'' (zie kunstenaars uitgenodigd een project te ontwikkelen met als uitgangspunt de collectie wetenschappelijke instrumenten van het Utrechtse Universiteitsmuseum.

2007 "The Reading- machine"
Boeken, 2007 - ... .
Sinds een aantal jaar doet Tine Melzer onderzoek naar taal. Naast haar artistieke opleiding heeft ze verschillende taalkundige cursussen gevolgd en het onderwerp grondig bestudeerd. "The Reading-machine" is de titel van een zich steeds uitbreidende hoeveelheid boeken in verschillende talen. Elk boek bevat het begin van een verhaal over een onmogelijke onderneming. Elk boekdeel is een poging te vertellen over een man die besloten heeft om alle boeken in hun geheel te lezen. Van elk deel is de eerste bladzijde van het eerste hoofdstuk te zien. De teksten zijn vanuit verschillende perspectieven geschreven en in verschillende genres en literaire categorieën. De mislukte verhalen wijzen op een onbeperkt aantal manieren waarop geprobeerd kan worden iets onuitvoerbaars te doen. "The Reading-machine" probeert alle onvertelde verhalen en onhaalbare plannen in kaart te brengen. Beide pogingen zijn even absoluut en even absurd. Tijdens de expositie in de Appel zullen meer boeken over dit oneindige streven aan de bestaande delen worden toegevoegd.

"Sentences", 2007, Geluid / Installatie
Tijdens de onderzoeksperiode van "A for Alibi" raakte Melzer geïnspireerd door vroege instrumenten voor het produceren van stemmen en spraak. Ze is gefascineerd door deze pogingen machines te maken voor menselijke fenomenen.
Alle 'mechanieken' voor spraakmachines zijn gebaseerd op de rol die we toebedelen aan de eenheden van de gesproken taal: geluiden, woorden of zinnen. De poging een machine te bouwen voor de universele eigenschappen van taal heeft ontelbare beginpunten, maar kan nooit worden voltooid.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 18.