kunstbus
Dit artikel is 01-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Tine Wilde

Nederlands kunstenaar en filosoof, geboren 26 augustus 1955 in Nijmegen. Leeft en werkt in Amsterdam.

Tine Wilde is actief in installatiekunst, performance en fotografie. Zij studeerde Fine Art aan de Academie voor Kunst & Design in Enschede en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam waar zij in 2008 promoveerde zij op een combinatie van filosofie en kunstwerken in project Do not Erase en publicatie Remodel[l]ing Reality.

Tine Wilde: “Kunst en filosofie gaan over het tot bewustzijn brengen van iets dat inzicht biedt in de onderlinge afhankelijkheid tussen individu, samenleving en natuur.
Daarom beginnen haar onderzoeken altijd met vragen. Vragen omtrent de autonomie van het individu; de regels, methodes en systemen waarmee we ons leven vormgeven; onze subjectieve en collectieve herinneringen. Op intrigerende en verrassende wijze bevraagt zij de door ons gemaakte keuzen en geaccepteerde oplossingen, die laten zien welke aspecten van de werkelijkheid wij belangrijk vinden en hoe wij dat wat we waarderen communiceren; hoe deze waarden onze (culturele) identiteit bepalen.

De dynamiek tussen de expliciete structuren van de alledaagse werkelijkheid en de impliciete processen van de menselijke psyche werkt Tine Wilde uit in wat zij noemt een 'InstallatiePakket'. Een dergelijk pakket bestaat uit een cluster van lokaal-specifieke installaties, performances en beeldwerken waarin een zelfde concept van verschillende kanten wordt benaderd en uitgewerkt. Zo stond bijvoorbeeld meer dan twee jaar het concept 'levenskwaliteit' centraal in pakket Rijn waarvoor zij vier verschillende standplaatsen (Schaffhausen, Straatsburg, Keulen en Rotterdam) koos om enige tijd te werken. Of het concept 'betekenis' in pakket Do not Erase. Vaak nodigt het gebruik van objecten zoals afbeeldingen, vitrage, dozen of krantenpapier de kijker uit tot meditatie en contemplatie. Wanneer zich de noodzaak voordoet betrekt zij ook anderen, zoals lokale inwoners, passanten of wetenschappers actief bij het onderzoek. Meer informatie over de verschillende pakketten is te vinden op haar website:
https://www.tinewilde.com

Haar beeldend werk is opgenomen in publieke en private collecties en is tentoongesteld in binnen- en buitenlandse kunstinstellingen, waaronder ACB Straatsburg, DAAD gallery Berlijn, FrauenMuseum Bonn, Arti et Amicitiae Amsterdam. Ook onderzocht zij de vraag wat er gebeurt met een mens wanneer deze van alle natuurlijke en culturele hulpmiddelen is afgesloten in een veertiendaagse vakantie in de atoomschuilkelder van Dalfsen; verwierf internationale bekendheid met haar performance in Keulen waar zij omwikkeld met verband de Rijn in ging; en stond zij te koop tussen 34000 toeristen aan de Rheinfall van Schaffhausen.

Naast haar beeldend werk verzorgt Tine Wilde regelmatig openbare lezingen en Masterclasses.

Installatie Corrido[o]r - Witregel is permanent te zien in het gebouw aan de Oude Turfmarkt van de Universiteit van Amsterdam.

Website: www.tinewilde.com


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.