kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Tjeerd Bottema

Tjeerd & Tjerk Bottema

De Friese schilders Tjerk (1882-1940) en Tjeerd (1884-1978) Bottema werden in Maastricht opgeleid tot onderwijzer en in Amsterdam tot tekenleraar. Beide broers studeerden ook aan de Rijksacademie. Voor beiden geldt eigenlijk, dat zij 'een bescheiden bijdrage hebben geleverd aan het beeld van de Nederlandse moderne kunst'. Beide broers waren ook links georiënteerd (politieke prenten voor De Notenkraker en Het Volk).

Nederlands schilder en graficus, leerling van Allebé, Broer van Tjerk Bottema. Schilder van landschappen, zee- en strandgezichten. Later vooral bekend als illustrator van school- en kinderboeken, etser en maker van affiches.

Geboorteplaats/datum Langezwaag (Opsterland) 1884-02-06
Sterfplaats/datum Katwijk 1978-03-08

Tjeerd Bottema werd op 6 februari 1884 geboren te Langezwaag in Friesland. Hij volgde de kweekschool in Maastricht, waar hij zijn onderwijzersdiploma en acte L.O. tekenen behaalde. Daarna vertrok hij naar Amsterdam, waar ook zijn broer Tjerk tekenlessen volgde. Hier behaalde hij aan de Kunstnijverheidschool de akte M.O. tekenen en ging werken als plateelschilder bij plateelfabriek "De Distel". Ook werkte hij als reclametekenaar. Bekende reclame-ontwerpen van hem zijn de oude man met bolhoed en de oude vrouw met de paraplu van de Rotterdamsche Verzekerings Maatschappij (RVS) en de haan van Sluys' Zaden. Hij werd bekend door zijn (kinder)boek-illustraties en zijn politieke tekeningen in het socialistische tijdschrift 'De Ware Jacob'

1903-1907 Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)
Leerling van Antoon Derkinderen, Nicolaas van der Waay,
Hij volgde schilderlessen aan de Rijksacdemie voor Beeldende kunsten, en kreeg etslessen van professor Dupont.

Won aldaar de Prix de Rome 1907 voor vrije schilderskunst en kreeg gedurende 4 jaar het jaargeld. Hij maakte studiereizen naar Italië, Frankrijk, Engeland, Spanje en Marokko.

Italië 1908
Hij was te Florence leerling van Prof. Lolli, van wie hij frescoschilderen leerde.
Spanje 1909
Marokko 1909
Frankrijk 1909
Engeland 1910

Nederland 1910 - 1978-03-09
Vanaf 1911 woonde hij in Laren N.H. waar hij schilderde, etste en illustreerde. Vooral kinder- en schoolboeken. o.a. de boekjes Wondere verhalen van vader Uggelebug.

Hij vestigde zich met zijn gezin, vrouw en twee dochters, in 1919 te Katwijk aan zee. Schreef hier het jongensboek Avonturen van een Hollandschen jongen in Arizona (1936).
Hij woonde van 1943-1945 in Leiden en later in Leidschendam.

Tjeerd Bottema keerde na de oorlog wegens heimwee terug naar Katwijk. Hier werd het grote succes van Bottema en Anne de Vries, Jaap en Gerdientje met vier deeltjes voortgezet.
Tjeerd Bottema overleed op 9 maart 1978 te Katwijk aan Zee.

Schreef de autobiografie 'Mijn leven' (1977).

Tjerk Bottema (1882-1940)

Zijn broer Tjerk Bottema, schilder en graficus, werd vooral bekend door zijn politieke prenten voor 'De Notenkraker'.

Geboorteplaats/datum Bovenknijpe-Schoterland (Heerenveen) 1882-03-04
Sterfplaats/datum 1940-06-21

Tjerk Bottema werd op 4 maart 1882 geboren te Bovenknijpe (gem. Schoterland, Fr.). Hij was leerling van de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Maastricht, de kunstnijverheidsschool te Amsterdam.

1901-1904 Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam) o.l.v. A. Allebé, G. Sturm en N. van der Waay. Verder kreeg hij les van de Akademie te Antwerpen.

Hij woonde en werkte in Bovenknijpe, Langezwaag, Tijnje, Amsterdam, Antwerpen, Londen 1910, Berlijn tot 1914, Laren tot 1914, Italië en woonde van ca 1920 af in Parijs, later Cachan bij Parijs.

Hij schilderde, aquarelleerde, tekende (pentek.) landschappen (o.m. uit Lapland, Sicilië, Frankrijk, Spanje enz.), stadsgezichten (Londen, Amsterdam) en portretten. Hij maakte affiches in litho voor bioscopen te Berlijn, leverde politieke prenten in De Notenkraker. Hij was zeer bekend om zijn karikatuurtekeningen. Bottema gaf les aan J. Leopoldt en P.S. Stenneberg. Hij was lid van 'St. Lucas' te Amsterdam. Herdenkingstentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam.

Tjerk kwam via Berlijn en Parijs uiteindelijk, samen met zijn vriend de dichter Marsman, om bij een scheepsramp op 21 juni 1940 toen hij uit Bordeaux vluchtte voor het hitlerdom op het s.s. Berenice, dat in het Kanaal vermoedelijk werd getorpedeerd, hoewel in Britse en Duitse archieven vast kwam te staan dat er op die dag geen U-Boot activitieten waren.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.