kunstbus
Dit artikel is 19-12-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Umberto Boccioni

Italiaanse schilder en beeldhouwer, geboren 19 oktober 1882 te Reggio Calabria - overleden 16 augustus 1916 bij Verona.

Umberto Boccioni was een belangrijke exponent van het Italiaanse Futurisme. Boccioni ontwikkelde zich tot de theoreticus en leidende figuur van het futurisme, en schreef talloze manifesten.

Het willen uitbeelden van beweging en geluid vormt het meest markante kenmerk van Boccioni's schilderkunst. Zijn doel, de groeiende dynamiek van de vormen voor te stellen, bereikte hij door de uitbeelding van een voorwerp vanuit verschillende gezichtshoeken. Daarbij gaat hij dan dergelijke aanzichten variëren met de bedoeling verscheidene op elkaar volgende bewegingen voor te stellen. Van Boccioni zijn slechts 10 sculpturen bekend waarvan de bekendste het beeld 'Forme uniche della continuità nello spazio' (Unieke vormen van de continuïteit in de ruimte). Zijn etsen en droge naalden, meest in zijn jonge jaren ontstaan, zijn minder geavanceerd van karakter.

Biografie
Boccioni werd geboren in Reggio di Calabria in 1882. Zijn ouders waren afkomstig uit Emilia-Romagna. Toen zijn vader werd overgeplaatst naar Forlì, was Umberto nog maar een paar dagen oud. Hij bracht zijn kindertijd in deze stad door.

In 1897 beëindigde hij zijn ingenieurstudie in Catania.

Aanvankelijk was hij actief als journalist en schrijver. In 1898 ging hij naar Rome waar hij van 1898-1902 aan de academie voor beeldende kunsten ging studeren. In Rome leerde hij Severini en de uit Parijs terugkerende schilder Giacomo Balla kennen die hem de schildertechniek van het divisionisme onderwees.

In 1902 reisde Boccioni naar Parijs waar bij onder de indruk kwam van Seurat en de impressionisten. Na zijn terugkeer verbleef hij enige tijd in Padua.

In 1904 verbleef Boccioni zes maanden in Rusland.

In de jaren 1905-1907 nam hij deel aan tentoonstellingen in Florence en Rome.

In 1907/1908 verhuisde hij naar Milaan waar hij tentoonstelde in de 'Permanente'.

Begin 1910 leerde hij Filippo Tomasso Marinetti kennen. Samen met hem en Carlo Carrà stelde hij het stelde hij het Futuristisch Schildersmanifest Manifesto dei pittori futuristi en het Manifesto tecnico della pittura futurista op. In Februari 1910 ondertekenden zij met Luigi Russolo, Giacomo Balla en Gino Severini het Futuristisch Schildersmanifest. In deze nieuwe stijl schiep hij schilderijen als 'Het straatrumoer dringt het huis binnen' (1911), 'Elasticiteit' (1912), en enige beeldhouwwerken.

Aan het einde van 1911 ging Boccioni op uitnodiging van Severini samen met Carra naar Parijs waar hij Apollinaire en de kubisten ontmoet. In de volgende jaren nam Boccioni deel aan verschillende tentoonstellingen. Het kubisme vond ook een neerslag in zijn werk.

In 1912 schreef Boccioni zijn 'Manifesto technico della scultura futuristica'. Hij propageerde het experimenteren met het gelijktijdige gebruik van verschillende materialen in dynamische vormen, waarbij het gaat om de abstracte reconstructie en niet om de figuratieve, vorm bepalende betekenis van vlakken en volumes.

Na de uitgave van het technisch manifest had Boccioni zijn eerste zelfstandige tentoonstelling in Venetië.

Vanaf 1912 onstonden naast schilderijen ook futuristische beeldhouwwerken.

futuristische obsessie voor beweging en snelheid plastisch uitgebeeld. De snel voortbewegende persoon is zo weergegeven dat vooral de vormveranderingen zijn uitgebeeld, die optreden wanneer een gestalte in de ruimte beweegt. Waarschijnlijk heeft Boccioni gebruik gemaakt van een fotosequentie van een zich voortbewegende persoon. In zijn 'Manifest van de futuristische beeldbouwkunst' uit 1912 schrijft Boccioni ter verduidelijking: 'Laten we onszelf van dat zootje (de traditionele beeldhouwkunst) bevrijden en laten we oproepen tot de algehele afschaffing van de begrenzende lijn en de gesloten vorm van het beeld. Laten we het lichaam openscheuren en de omgeving erin opnemen.'
In het beeld 'Unieke vormen van continuïteit in de ruimte' uit 1913 heeft hij omtrekken weggelaten om vorm te geven aan de ruimte en tijd die de voortschrijdende man omringen.

Hij schreef verschillende artikelen voor het futuristisch tijdschrift Lacerba.

In 1914, na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ging Umberto Boccioni als vrijwilliger naar het front. Hij stierf in augustus 1916 te Sorte nabij Verona aan de gevolgen van een val van een paard tijdens een militaire oefening.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 18.