kunstbus
Dit artikel is 06-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Utagawa Kuniyoshi

De kunstenaar Utagawa Kuniyoshi (1769-1825) wordt de grondlegger van het heldengenre in de Japanse prentkunst genoemd.

Kuniyoshi komt uit de brede rij der Utagawa's, te beginnen met Toyoharu (1735—1814), op het hoogste punt met Toyokuni I, diens leerling (1769—
1825), wiens kunst werd voortgezet en omgewerkt door zijn leerlingen Kunisada (1786—1864) en Kuniyoshi, uitlopend in hun talrijke volgelingen te
Yedo en te Osaka. Kuniyoshi vooral, door Hokusai's kunst geïnspireerd, is vol gloed en leven; zowel zijn landschappen en zeegezichten als
zijn figuren geven blijk van zijn groot talent.

Biografie
Hij was leerling van Toyokuni, een van de grootmeesters van de Japanse houtblokdrukkunst.

In 1814 vestigde hij zich als zelfstandig kunstenaar onder de naam Kuniyoshi.

Voor zijn eerste creaties - theaterprenten - bestond nog weinig belangstelling. In 1827 maakte hij echter naam met de serie Suikoden (Honderd en acht Chinese Helden).Vijftig heroïsche samoerai
In zijn bekendste heldenserie Taiheiki eiy den (Helden van de grote pacificatie), verschenen in 1846/47, illustreren vijftig heroïsche samoerai de zestiende-eeuwse Japanse burgeroorlogen die uiteindelijk leidden tot de eenwording van dit land. Taiheiki betekent letterlijk kroniek van de grote pacificatie. Het verwijst naar een van de bekendste werken uit de Japanse literatuur. De serie begint met het portret van Oda Nobunaga (1534-1582) in 1560 en eindigt met dat van Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) in 1598. Beide krijgsheren zijn sleutelfiguren in de Japanse geschiedenis.
De portretten geven informatie over de afgebeelde persoon en zijn karaktereigenschappen. Het portret verwijst naar zijn meest heldhaftige wapenfeit of de belangrijkste beslissing in zijn leven. Tevens geven zij een beeld van de uitrusting van de zestiende-eeuwse samoerai en de methoden van hun strijdvoering. De samoerai was een toonbeeld
van militaire deugden als fysieke kracht, vechtlust, dapperheid in leiderschap, het doorstaan van extreme ontberingen, onvoorwaardelijke trouw aan zijn heer, bereidheid tot sterven inclusief de zelfdoding (seppuku), maar had tevens gevoel voor kunst en schoonheid, en trots. Al die deugden zijn in de prenten terug te vinden.
De prenten getuigen van groot vakmanschap. Voor elke afbeelding moest een tiental gelijke houtblokken worden gesneden om de schitterende kleuren op te brengen. Die moesten haarscherp op elkaar passen, om geen valse of dubbele lijnen in de prent te krijgen. De prenten werden uitgegeven door Yamamoto Heikichi in 1846/47. - www.legermuseum.nl)

Websites: www.elseviermaandschrift.nl 1 en www.elseviermaandschrift.nl 2

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 148.