kunstbus
Dit artikel is 06-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Utagawa Toyohiro

Utagawa Toyohiro (1773—1828)Color woodcut, "Women Playing a Hand Game," by Utagawa Toyohiro, 1800-1805. Chazen Museum of Art

Japans vertegenwoordiger van de School van Utagawa, geboren in 1763 - overleden 23 mei 1828 in Edo (Thans Tokio).

Toyohiro was met Toyokuni een leerling van Utagawa Toyoharu (1735—1814) en als goed landschapsschilder de leermeester van Hiroshige I.

Toyohiro muntte uit door andere kleurendrukken en door boekillustratie en schilderde in de Ukiyo-e stijl. Zijn werk omvatte zoals gezegd series landschappen (53 statiën van de Tokaido) en zeer gewaardeerde portretten van vrouwen. Deze afbeeldingen worden gekenmerkt door een precieze en aristocratische opvatting.

Van de boekillustratie hebben wij een voorbeeld in het tweede gedeelte van de Ehon Seiyuki, een door Hokusai, Ohara Töya en Toyohiro geïllustreerde Japansche vertaling van den bekenden Chineeschen roman Se yin ki of „Verhaal van een reis in 't Westen". Deze fantastische, met wonderen opgesmukte beschrijving van de avonturen van den beroemden Chineeschen Buddhistischen priester Huen Tsang uit de 7de eeuw, die naar Vóór-Indië toog om heilige boeken te verzamelen, verscheen in het japansch in vier gedeelten, elk van 10 bandjes. Het eerste gedeelte, in 1806 te Osaka verschenen, is geïllustreerd door Ohara Töya, het tweede, in 1827 aldaar gedrukt, kreeg waarde door Toyohiro's bekwame hand, en de twee laatste gedeelten, in 1835 en 1836 verschenen, geven in twintig bandjes het mooie werk van Hokusai te zien. Het is alles zwartdruk, zooals de meeste illustraties; als Huen Tsang's hoofdtrawant zien we telkens een met goddelijke macht begaafden aap opduiken, wiens daden den schilders een dankbaar onderwerp boden.

Op één der door Toyohiro gemaakte prentjes is de pelgrim aan het bidden om regen; reeds zweven de donderen de windgod met hun trommels en zak boven 't altaar, wilde bliksemstralen klieven de pikzwarte lucht, hevige regen - stroomen zwiepen neer, en de geweldige donderspiraal rolt als een ratelend rad door het dreigende, duister. Die spiraal vormt ook den machtigen achtergrond van een strijd, op de wolken gevoerd tusschen een Indischen prins en een éénhoornigen demonenkoning.

Van de losse prenten van dezen meester tonen pratende, wandelende en spelende vrouwen, ons duidelijk Utamaro's invloed. Ook op de prenten waar het Ebisu-huis in de Owari straat, met zijn reusachtige afbeelding van den geluksgod Ebisu, den patroon van den handel, door zijn kennisgeving van uiterste verlaging der prijzen de dames tot het kopen der aldaar voorradige stoffen uitlokt, herkennen we in de wandelende vrouwen Utamaro's rijzige gestalten. Van drie vrouwe figuurtjes op weer drie andere prentjes brengt het wasschende vrouwtje ons terstond weer Utamaro te binnen, terwijl de beide anderen als het ware een schakel vormen tusschen Utamaro en Hokusai. Ook een surimono, evenals andere gelegenheidsprenten, doen ons aan Hokusai en zijn school denken.
- (Japansche kleurendruken in het rijks etnografisch museum te Leiden, door dr.m.w. de Visser. www.elseviermaandschrift.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.