kunstbus
Dit artikel is 15-05-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Valerio AdamiHotel Chelsea Bathroom, 243 x 365 cm, acrylverf op doek
In Hotel Chelsea Bathroom uit 1968 vereenvoudigt hij het beeld, hij zet het om in een vlak, beklemmend patroon van egaal gekleurde en zwart omrande vormen. Zowel de ruimte, het sanitair als de rechtopstaande figuur worden op een zelfde, koele en geobjectiveerde wijze behandeld. In die zin refereert het schilderij aan industriële productiewijzen en aan de cleane conditionering van de moderne mens door zijn of haar leefmilieu.
Enerzijds bezit het schilderij een eenvoudige structuur, die met enkele strakke lijnen en vlakken aangeduid wordt. Anderzijds zorgen het valse perspectief, de gewijzigde verhoudingen, de opeenhopingen, overlappingen en versnijdingen en het bevreemdende koloriet voor de nodige wanorde. Zo creëert Adami een verbrokkelde, irreële ruimte, die niettemin veel verwantschappen vertoont met de dagdagelijkse realiteit. Dit beeld kan een gevoel van herkenning of van vervreemding oproepen, of een mengeling van beide. Italiaans schilder, geboren Bologna, 17 maart 1935.

Valerio Adami, beïnvloed door de popart, Roberto Matta en Francis Bacon, zet realistische figuren af tegen een achtergrond van posters, advertenties en tekeningen van komische stripfiguren.

Biografie
Adami studeert vanaf 1945 schilderen bij Felice Carena. Vanaf zijn zestiende jaar in 1951 studeert hij onder Achille Funi aan de Accademia di Brera in Milaan. Tijdens zijn studies ontmoet hij Kokoschka en Matta in Venetië.

Na zijn studie reist Adami in 1955 naar Parijs, waar hij Roberto Matta en Wilfredo Lam ontmoet, die hem inspireren en aanmoedigen om zijn talent te ontwikkelen.

In 1959 heeft Adami zijn eerste solo expositie in Milaan en begint heen en weer te reizen tussen Italië en Parijs, met hier en daar trips tussendoor naar Londen, New York, Zuid-Amerika en India.

Aanvankelijk was Adami een abstract kunstenaar, maar ondergaat begin jaren '60 de invloed van de Nieuwe Figuratie. Na de hegemonie van het abstract expressionisme richt die beweging in de schilderkunst zich op een scherpe waarneming en accurate weergave van de alledaagse omgeving.
Adami schildert scènes uit het grootstadsleven, vertrekkend van foto's. In tegenstelling tot de popart neemt hij het fotografische beeld niet integraal over.

Zijn meest karakteristieke werk is in de stijl van stripverhalen, met duidelijk omlijning en kleurvlakken. Adami ordent enerzijds de verschillende brokstukken van de zichtbare werkelijkheid zodat er totaal nieuwe associaties ontstaan (bijvoorbeeld Massacri Privati), anderzijds koppelt hij details uit verschillende voorbeelden aan eigen, persoonlijke ervaringen (bijvoorbeeld Huldiging van Juan Gris).

In zijn vroege popart werken haalt hij voorwerpen uit hun context en perspectief, zodat we ze in een ander en nieuw licht te zien krijgen. Zijn meest recente werken tonen zijn wens om het verlangen van de beschaving naar een plaats om te dromen en te fantaseren door de mythen van de Westerse cultuur en geschiedenis nieuw leven in te blazen. Hij plaatst figuren uit werken van Ovidius en andere fictieve momenten in zijn werken, zodat we opnieuw de bronnen van de seksualiteit, verlangen, creativiteit en schoonheid zouden kunnen ontdekken.

In de vroege jaren van zijn carrière waren zijn werken expressionistisch, maar rond de tijd van zijn tweede expositie in 1964 in Kassel ontwikkelde hij een stijl van schilderen gelijkend op het Franse cloisonnisme, met gekleurde vlakken begrensd door zwarte lijnen.
Anders dan bij Gauguin waren Adami's onderwerpen zeer gestileerd en vaak in fragmenten opgedeeld zoals te zien in Telescopische Kamers.

Adami's eerste belangrijke tentoonstelling in 1962 aan het Institute of Contemporary Art in Londen werd al snel gevolgd door deelname aan Documenta 3 in Kassel. In 1968 representeert Adami Italië op de Biënnale van Venetië en heeft daarnaast belangrijke expositie's aan het Institute of Contemporary Art (Boston), het Palais des Beaux-Arts (Brussel), de musea van Caracas, Ulm, Hamburg, Bordeaux, Marseille, Charleroi, Mexico, Jeruzalem, Siena, Venetië, Aix-en-Province, het Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris, en vele andere galeries in Europa en Amerika.

In 1962 vestigt Adami zich in Arona aan het Lago Maggiore, getrouwd met zijn vrouw Camilla. Slechts vijf jaar later keert hij terug naar zijn reizende leven en verblijft in New York en Londen, waar hij talrijke schilderijen over stadsonderwerpen maakt. Nadien reist hij naar Mexico, Caracas, Marrakech en Vlaanderen.

In de jaren '70 gaat Adami zich bezig houden met politiek in zijn kunst en incorporeert onderwerpen als de moderne Europese geschiedenis, literatuur, filosfie en mythologie.

In 1972 maakt Valerio Adami samen met zijn broer Giancarlo de film Vacances dans le dèsert.

In 1974 verhuist hij naar Beieren, waar hij samen met Helmut Heisenbüttel het boek Das Reich publiceert.

Vanaf 1977 maakt Adami uitstapjes naar India, de V.S. en Israel. In 1982 krijgt Adami de opdracht om een grote keramische muur te maken voor de Nouvelle École Nationale des Beaux-Arts in Cercy Pontoise. In 1984 stopt Adami met het dateren van zijn schilderijen.

In 1985 heeft Adami een retrospectief in het Musée National d'Art Moderne in het Centre Georges Pompidou.

In 1989 ter herdenking van de tweehonderdste verjaardag van de Franse Revolutie, krijgt Valerio Adami de opdracht een monumentale muurschildering te maken voor het Théàtre du Châtelet in Parijs.

Valerio Adami heeft retrospectieven gehad over de hele wereld en hij is eveneens het onderwerp van kritische studies door verscheidene schrijvers waaronder, Octavio Paz, Italo Calvino, Jacques Derrida, Carlos Fuentes en Jean-François Lyotard.

Sinds 2004 wordt Adami in Europa gerepresenteerd door Galerie Daniel Templon.

websites:
. www.arasgallery.com
. www.gkm.se
. spaightwoodgalleries.com
. nl.wikipedia.org

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.