kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Walter Dahn

Walter Dahn (1954)

Geboren op 08.10.1954 in St. Thönis/Krefeld, Duitsland. Woont en werkt in Keulen.

1971-77 studie aan de Staatliche Kunstakademie Düsseldorf. Meesterleerling bij Joseph Beuys.

Dahn richtte zich in zijn academietijd op zeer uiteenlopende beeldende vormen en technieken en het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn werk, dat zich begin jaren tachtig kanaliseerde in de schilderkunst, zich later weer ontvouwde in een formeel veelstromenland, waarbij het schilderen overigens een optie bleef naast alle andere. Zijn voorliefde voor de vermenging van culturele contexten loopt parallel met de formele veelzijdigheid van zijn werk. In zijn sculpturen, objecten, schilderijen, tekeningen, foto's en video's zoeken beelden van uiteenlopende culturele herkomst hun plaats in losse vormstructuren - constellaties die op hun beurt associatieve betrekkingen onderhouden met het eerdere werk.

1983-84 docent aan de Staatliche Kunstakademie Düsseldorf.

Dahn is in vele opzichten symptomatisch voor de kunst van de jaren '80. Van zijn leermeesters heeft Beuys de meeste indruk op hem gemaakt, maar ook belangrijk was zijn tijd bij Polke op diens boerderij in Willich. Dahn, die zo nu en dan zeer nauw met zijn vriend Dokoupil samenwerkt, is een van de Proteusachtige figuren van de hedendaagse kunst. Voordat hij ging schilderen heeft hij de moderne reproductietechnieken uitgeprobeerd. Nadat hij meerdere jaren had geschilderd en zich tegelijk met video en muziek had beziggehouden, legde hij een verbazingwekkende verzameling foto's aan. Hij bereidt zijn schilderijen en soms ook zijn foto's in vele tekeningen voor. In de tekeningen wordt voortdurend gevarieerd met de motieven die voornamelijk geïnspireerd zijn op het "straatjargon". Noch op zijn werk noch op dat van Dokoupil is echter de term wilde schilderkunst van toepassing. Ondanks de spontane manier van schilderen zijn zijn schilderijen uitgekiend en zitten ze vol doordachte structuren. Ook zijn foto's simuleren alleen spontaniteit. De speciale thematiek komt weliswaar voort uit een spontane inval, maar het maken van de foto's is een onophoudelijk proces van controleren, veranderen en opnieuw formuleren.

Dahn gebruikt graag karikaturale overdrijvingen: een vuist schiet uit de donkere achtergrond naar voren en 'verlicht' de toeschouwer met een kaars in de vingers; een drinker houdt zijn hoofd in zijn handen, zodat hij de fles, vasthouden aan de hals, direct in zijn keel kan leeggieten; een kettingroker bestaat uit een schroefklem met een rij brandende sigaretten, de tweede astma-aanval houdt een doodskop in de honden; en een Italiaanse schilder in Zwitserland doet denken aan een Chinese boeddha. Dahns schilderijen laten de toeschouwer twijfelen tussen lachen en ontsteld reageren. De kunstenaar beroept zich op de conceptuele achtergrond van zijn kunst en onderstreept daarmee dat hij geen onberedeneerde kunst nastreeft. Kritiek dat zijn schilderijen slecht geschilderd zijn, beantwoordt hij met een reeks delicate schilderijen in ingetogen tinten en beheerste figuraties. De paradoxale tegenstellingen in zijn werk komen voort uit een radicale herwaardering van alle ingeburgerde waarden in de kunst en een algemene ironisering van de esthetische vorm. Uit de schilderijen spreekt een ironische gedrevenheid: heel gewone travestieën die met romantische droefenis over een duidelijk gemis handelen.

Dahns bronnen zijn zeer uiteenlopend. Hij verwerkt bvb. foto's uit etnologische catalogi in tekeningen en schilderijen, en groot afgedrukte foto's uit tijdschriften en zelf genomen foto's van straattaferelen in zijn fotowerk. Kenmerkend is zijn hantering van het medium fotografie. Steeds weer verandert hij het beeld door de meest uiteenlopende afdrukprocédés deels in kleur, deels met een tussennegatief in zwart-wit, en door de meest uiteenlopende belichtingseffecten. Het beeldresultaat is nooit definitief, maar een tussenstation op zijn artistieke weg. Dahn haalt zijn ideeën uit musea van de straat, uit graffiti, reusachtige reclameborden, diverse elementen van de stad. Hij maakt originele fotoportretten van zijn vrienden en de mensen uit de kunstwereld. (hed kun 111-116)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 803.