kunstbus
Dit artikel is 11-07-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Willem HeesenNederlands glaskunstenaar, glaskunstenaar, glasschilder, schilder, beeldhouwer en ontwerper van de glasfabriek Leerdam, geboren 26 februari 1925 Utrecht - overleden 12 mei 2007.

Willem Heesen is een van de pioniers op het gebied van de vrije glaskunst. Zijn bijdrage aan de studioglasbeweging is van doorslaggevend belang geweest. Zijn werk is te vinden in het Stedelijk Museum te Amsterdam, het Van der Togt te Amstelveen, het Nationaal Glasmuseum te Leerdam, het Arnhems Museum, Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam, Musee du Verre Liege en musea in Stuttgart, Londen, Ebeltoft, Parijs, Xian China, Hamburg en meer...

biografie
Wilhelmus Heesen heeft al vroeg grote aanleg voor tekenen. Hij wil zich hierin verder bekwamen en meldt zich rond zijn zestiende jaar aan bij de Burgeravondschool voor Kunstindustrieel Onderwijs. Hij krijgt teken- en boetseerles van respectievelijk van Leusden en van Kuilenburg.

Hij vond zijn uiteindelijke uitdrukkingsmiddel in glas, toen hij in contact kwam met de "Vereenigde Glasfabrieken". In het daaraan verbonden Glasvormcentrum staan hem materialen en technische kennis ter beschikking om nieuwe wegen van het glas en kristal te bewandelen. Andries Copier, was in opdracht van de glasfabriek Leerdam op zoek naar jong talent om deel te nemen aan een op te richten bedrijfscursus ("Glasschool Leerdam"). Van Leusden beveelt Willem Heesen aan voor deze opleiding.

1943-1948 Willem Heesen volgde een vierjarige opleiding voor ontwerpers en decorateurs aan de Glasschool Leerdam. Zijn leraar daar was Andries Copier. Hij ontving zijn artistieke opleiding van Livinus van der Bundt en Siebren Valkema. Na een aansluitend studiejaar aan de Vrije Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag werd Willem Heesen in 1948 aangesteld als ontwerper bij de glasfabriek in Leerdam.

In 1950 werd Willem Heesen reeds genomineerd voor de Good Design Award van het Museum of Modern Art te New York. Het oeuvre van Willem ontwikkelt zich daarna langs verschillende sporen; hij maakt gravures op fabrieksproducten, ontwerpt drinkserviezen en vazen.

De periode 1960 - 1969 kenmerkt zich door vrij geblazen glas van verstrengelde glasslierten ("spaghetti") en de abstracte geometrische kristalplastieken die worden opgebouwd uit verzaagde en verlijmde staven. Zijn werk staat in die periode volop in de belangstelling in binnen- en buitenland.

Na de pensionering van Andries Copier werd Willem Heesen in 1967 hoofdontwerper. Tot dan toe had hij zich uitsluitend beziggehouden met het ontwerpen en decoreren van glas, maar intussen zocht hij voortdurend naar mogelijkheden om zelf glas te gaan blazen.


Servies Leerdam Unica
serie Vitra Erotica
1970, glas, Hoogte 28


In 1970 is hij gastheer van Marvin Lipovsky één van de voorlopers van de Amerikaanse studio-glasbeweging. Kort daarna ontstaan zijn eerste erotische glasobjecten (Vitra Erotica) gevolgd door de Soft Pots, gedeformeerde en vervreemde glasobjecten. In de pers wordt dit "de nieuwe beeldhouwkunst" genoemd.

Over Studio De Oude Horn:
Richtte in 1977 onder de rook van Leerdam een eigen glasstudio op te Acquoy.
Glasblazerij de Oude Horn BV / Glasstudio de Oude Horn BV
In navolging van Copier verlaat Willem Heesen in 1977 de Leerdamse glasfabriek en start de glasstudio "de Oude Horn", een centrum voor glaskunstenaars als ook een ontmoetingsplaats voor kunstenaars die met het medium glas willen experimenteren. Glaskunstenaars die in de loop der jaren actief waren in Glasstudio De Oude Horn zijn Willem Heesen (1925), zijn zoon Bernard Heesen (1958), Andries Copier (1901-1991), Ciel van Dooren (1956), Yvon Trossel (1962), Maria Roosen (1957) e.a.
Tot het midden van de jaren zestig waren de mogelijkheden voor beeldend kunstenaars in Nederland om met glas te werken uiterst beperkt. Tot die tijd was een kunstenaar volledig aangewezen op de glasindustrie en met name de Glasfabriek Leerdam. Rond het midden van de jaren zestig werd echter in Amerika een kleine oven ontwikkeld die het mogelijk maakte ook buiten de glasindustrie om met het materiaal te werken. Hierdoor geïnspireerd richtte Willem Heesen, vanaf 1948 als ontwerper verbonden aan de Leerdamse glasfabriek, samen met collega Dick Nije in 1977 zijn eigen glasstudio op in een oud watergemaal 'De Oude Horn' te Acquoy, in de nabijheid van Leerdam. De beginjaren van De Oude Horn waren beslist niet gemakkelijk: Heesen maakte zich met vallen en opstaan het glasblazen eigen met steun van onder meer oud-glasblazers van de Glasfabriek Leerdam als Piet van Klei en Jan Keuken. In De Oude Horn werd volop geëxperimenteerd met soms bijna verloren technieken die weer werden opgehaald en verbeterd. Heesen maakte vrije objecten, waarin het poëtische van het landschap waarin hij woont tot uitdrukking komt. Behalve eigen werk werd in de studio ook werk van derden uitgevoerd. Een enorme steun voor het prestige van de studio was de komst in 1978 van Andries Copier, de ontwerper die meer dan vijftig jaar het beeld bepaalde van de glasfabriek Leerdam. Na Copier volgde een keur aan beeldend kunstenaars uit binnen- en buitenland.

Absoluut hoogtepunt binnen de geschiedenis van De Oude Horn was de tentoonstelling 'Beelden in Glas' die in 1986 in Fort Asperen gehouden werd. Meer dan twintig gerenommeerde kunstenaars lieten ten behoeve van deze tentoonstelling autonoom werk in glas uitvoeren in Studio De Oude Horn. Tegen het einde van de jaren tachtig trok Willem Heesen zich geleidelijk terug en werd de studio overgenomen door zijn zoon Bernard Heesen. Deze had zich in de loop der jaren ontwikkeld tot meesterglasblazer en een glaskunstenaar van formaat. Bernard Heesen zette de traditie van de studio voort en tot op de dag van vandaag maakt Bernard Heesen eigen werk en vinden beeldend kunstenaars hun weg naar de studio en is de studio daarmee nog steeds een broedplaats voor experimentele ontwikkelingen in de glaskunst.

Het werk van Willem Heesen, de vazen en schalen, de autonome objecten en de vlakglaspanelen, verwijzen altijd naar de natuur. Het landschap rond de Linge, de mysterie van het leven in het water, worden door Heesen poëtisch vertaald in zijn hele oeuvre. De laatste jaren worden de Unica van Willem Heesen door zijn zoon Bernard Heesen geblazen, maar werkte hij ook aan een serie in samenwerking met Richard Price.

In 2000 keert hij na 25 jaar terug bij de glasfabriek Royal Leerdam Kristal en ontwerpt een aantal nieuwe objecten in het Glasvormcentrum van de glasfabriek. . . .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.