kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Willem van Leusden

Willem van Leusden (1886-1974)

De in Utrecht geboren en vanaf zijn 25ste jaar in Maarssen wonende kunstenaar Willem van Leusden is bij het grote publiek vooral bekend als etser, maar zijn artistieke ontwikkeling heeft diverse stadia doorgemaakt die gekenmerkt worden door een zoeken naar nieuwe technieken en kunstvormen, en naar mogelijkheden en symbolen om uiting te geven aan zijn wereldbeeld.Kenmerkend voor Van Leusden is dat bepaalde onderwerpen in zijn werk regelmatig terugkomen. In het schilderij getiteld '1907-1947', dat het leven van Van Leusden als kunstenaar verbeeldt, zijn nadrukkelijk onderdelen uit andere schilderijen opgenomen. Zo maakte hij met dit schilderij de balans op van de grillige route die hij tot die tijd had afgelegd.Docent en tekenmethode
Reeds op jonge leeftijd gaf Van Leusden tekenles aan jongens op de Burgeravondschool en ontwierp hij een dertigtal wandplaten die als voorbeeld zouden dienen voor de tekenlessen. Deze wandplaten vallen op door hun strakke stilering waarin zich de geometrische vormgeving van 'De Stijl' weerspiegelt. In samenwerking met Clasca Bakhuizen van den Brink heeft hij het lesboek 'Handleiding bij het Teekenen op de Lagere School' geschreven.
De invloed van Van Leusden als docent reikte ook verder naar collega kunstenaars, zoals de broers Uiterwaal en Joop Moesman.

Het contact met andere kunstenaars of met hun werk was van groot belang voor de ontwikkeling van Van Leusden. Niet alleen de pointillistische werkwijze van de luministen wist hij via de bekende aquatint techniek toch in kleur te drukken, ook de vormentaal van moderne stromingen als het kubisme en expressionisme verwerkte hij in zijn oeuvre.
In eigen land kwam hij, mede door zijn vriendschap met Gerrit Rietveld, in contact met 'De Stijl' en via de Rus El Lisstisky met het constructivisme.
Zijn 'Stijl' periode uitte zich niet alleen in tekeningen of schilderijen, maar ook in de bovengenoemde schoolplaten, en in door hem ontworpen meubels en diverse maquettes.

Via Moesman en Wagenaar en het werk van Salvador Dali, kwam hij in contact met het surrealisme. Dit wordt wel gezien als de meest beslissende gebeurtenis in het kunstenaarsleven van Willem van Leusden. Sindsdien kan hij op zijn eigen bescheiden wijze gezien worden als een van de eerste en meest authentieke vertegenwoordigers van het surrealisme in Nederland. In enkele van zijn belangrijkste surrealistische schilderijen speelt een locatie in Maarssen een rol.

Na de Tweede Wereldoorlog komt zijn zwaarmoedige levensopvatting tot uiting in thema`s als ondergang en verval. In 1974 overlijdt Willem van Leusden na de periode waarin 'het einde' in zijn werken een centrale plaats kreeg.

De tentoonstelling 'Willem van Leusden (1886-1974), zoektocht van een veelzijdig kunstenaar' kunt u vanaf 21 april 2007 tot en met 6 januari 2008 bezoeken in Museum Maarssen, Diependaalsedijk 19 b, gelegen in het park van Goudestein. Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag van 13.00-16.00 uur.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 618.