kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

William N. Copley

Amerikaans schilder van vrolijke, scabreuze voorstellingen.

William N. Copley (Bill Copley) was autodidact. Aanvankelijk runde hij een galerie in Beverly Hills, waar hij het werk van de, door hem mateloos bewonderde, surrealisten toonde. Dat werd een financieel fiasco. Na dit debacle trok hij met Man Ray naar Parijs, waar hij zelf begon te schilderen.

Zijn werk is lichtvoetig en ironisch en valt buiten elke kunsthistorische stroming. In zijn vaderland is hij nauwelijks gewaardeerd en de belangstelling in Europa kwam aanvankelijk vooral van kunstenaars.

William Copley mag beschouwd worden als de vader van Bad-painting. In de uitvoering heeft zijn werk een karikaturaal en "sloppy" karakter. De wereld van Copley is die van bars, bordelen en gokhuizen. Kortom: hij heeft zich altijd beperkt tot bepaalde essentiële menselijke drijfveren, maar van vulgariteit is nooit sprake. Temidden van een voor de rest geheel ontblote omgeving portretteert hij zichzelf in keurig pak.

William Copley was een 'heer' onder andere 'heren'. Er was sprake van een hechte vriendschap tussen hem en de uit Europa gevluchte avant-garde kunstenaars Marcel Duchamp, Man Ray en René Magritte. In dit gezelschap was William Copley de enige "native American", die overigens in eigen land een marginale positie innam. Hij was de antiheld in een land waar de American Dream en Mainstream cultuur zijn uitgevonden. Hij kon zich zo'n houding permitteren, want hij bevond zich in een financieel onafhankelijke positie. Iets wat hem onderscheidde van menig collegae.

William Copley's bijdrage aan de schilderkunst wordt meer en meer onderkend. Zijn werk vormde altijd al een welgevulde ruif waar menig collega uit kon eten en waar de mainstream kunst zijn voordeel mee heeft gedaan. William Copley was samen met H.C. Westerman en Philip Guston, één van de Amerikaanse overgangsfiguren tussen de Europese surrealistische uitgangspunten en die van de Amerikaanse Popart. Daar waar de Popart tot Mainstream uitgroeide, bleven deze drie schilders volharden in een eigenzinnige Europees getinte houding, gekenmerkt door een enorm relativeringsvermogen en een sterke dosis humor. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.