kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Wim Izaks

Wim of Willem Izaks ( Eibergen 1950-12-31 / Enschede 1989-12-03 ), beeldhouwer, graficus, schilder, tekenaar van figuurvoorstellingen en landschappen volgde zijn opleiding aan de AKI Akademie voor beeldende kunsten en Vormgeving in Enschede, waar hij opviel door zijn impulsieve en gedreven manier van schilderen.

In 1975 maakte hij een lange reis door Afrika, waarvan hij een verslag maakte in woord en beeld. Een reeks foto's, schilderijen en grafiek werd tentoongesteld in het Rijksmuseum Twenthe in 1978 bij gelegenheid van zijn afstuderen.

Na zijn technische opleiding en zijn docentschap aan de AKI te Enschede maakte Izaks een grote hoeveelheid schilderijen, gouaches, tekeningen, grafiek en beeldjes. Zijn leven was schilderen, in zijn kunst uitte Izaks zich in een primitieve en expressieve beeldtaal die verzet opriep tegen de maatschappij.

In de jaren tachtig werd Izaks bekend als schilder en graficus. Hij maakte ruim duizend schilderijen en duizenden etsen, linosneden, gouaches en tekeningen in zeer uiteenlopende technieken. Zijn stijl was over het algemeen zeer expressief, waardoor de kunstkritiek hem indeelde bij de 'wilde schilderkunst' zoals René Daniels en Henk Visch. Toch was zijn werk ook vaak uiterst beheerst, zoals de linosnedes, tekeningen en de late schilderijen bewijzen.

Hij exposeerde in verschillende musea en galeries. Daarnaast gaf hij les aan de AKI. Zijn werk is opgenomen in verschillende openbare collecties, waaronder het Stedelijk Museum Amsterdam, het Gemeentemuseum Den Haag, het Centraal Museum in Utrecht, het Groninger Museum en het Rijksmuseum Twenthe.

Na 1988 treedt er een grote soberheid in zijn werk, zijn de kleuren en eenvoudiger vormen meer op elkaar afgestemd. De conflicten tussen de natuur en de maatschappij zijn gebleven, maar ze worden door een gevoelige virtuositeit beheerst en afgewisseld met momenten van stillevens.

In 1989 kwam er onverwacht een einde aan zijn turbulente leven.

Het was een gedreven kunstenaar, die over zijn werk zei: "Vraag me niet wat ik schilder. De wind jaagt immers de golven tegen de stroom in. De kapper strijkt tegen de haren in om te knippen."

In het werk valt een tweedeling op met aan de ene kant het figuratieve werk met herkenbare vormen uit de werkelijkheid en aan de andere kant het abstracte werk soms dik in de verf.

"Ik heb een mens zichtbaar gemaakt. In een korte tijd."

De mens Wim Izaks staat zelf centraal in het werk. Het werk laat een proces zien van persoonlijke ervaringen en belevingen. De manier van schilderen is snel en intuïtief gedreven. Tussen schilder en schilderij is een unieke spanning, waarvan de schilder zegt:

"Ik zou de mensen een spiegel willen voorhouden, mooi of niet mooi, vooral mooi."

Beeldend kunstenaar Wim Izaks liet bij zijn dood een grote hoeveelheid schilderijen, gouaches, aquarellen, tekeningen, grafiekbladen en bronzen beeldjes na die werden ondergebracht in de Stichting Wim Izaks. Ter nagedachtenis aan deze gedreven kunstenaar werd een prijs voor jong schildertalent in het leven geroepen: tweejaarlijks kent de stichting een bedrag van € 9000 toe aan een veelbelovende schilder en organiseert zij in samenwerking met het Dordrechts Museum een tentoonstelling van het werk van de drie genomineerde kunstenaars waarover zij tevens een publicatie uitgeeft. De opbrengsten uit de verkoop van het werk van Wim Izaks komen geheel ten goede aan het fonds voor de Wim Izaksprijs.

Izaks liet een gevarieerd oeuvre na, in techniek zowel als in thematiek; ook een volledig oeuvre met een eigen kracht in de symboliek van de kleur en in de dynamische expressie. De authenticiteit, welke karakteristiek is voor de waarachtige schilder die niet kan ophouden zich uit te drukken tegen alles in, is gelukkig wel herkend.

Kort na het overlijden van Wim Izaks zetten zijn vrienden en bewonderaars een stichting op om zijn werk verder onder de aandacht te brengen. Daarvoor had de schilder zich in zijn korte leven nauwelijks de tijd gegund.

Wim Izaksprijs
De Wim Izaksprijs werd in 1994 in het leven geroepen ter nagedachtenis van de jonggestorven schilder Wim Izaks (1950 - 1989). Door toekenning van de Wim Izaksprijs stimuleert de stichting aankomend of tot dusverre onopgemerkt schildertalent: tweejaarlijks kent de stichting een bedrag van fl. 20.000,- toe aan een veelbelovende schilder en organiseert de stichting in samenwerking met het Dordrechts Museum een tentoonstelling van het werk van de drie genomineerde kunstenaars waarover zij tevens een publicatie uitgeeft.
prijswinnaars en genomineerden
Genomineerden 1994: Wiebe Bloemena, Stan Klamer, Reinoud van Vught (prijswinnaar).
Genomineerden 1996: Gijs Frieling, Erik van Lieshout (prijswinnaar) en Beth Namenwirth.
Genomineerden 1998: Jurriaan Molenaar (prijswinnaar), Vanessa Jane Phaff, Gé-Karel van der Sterren.
Genomineerden 2000: Hadassah Emmerich, Harm Goslink Kuiper (prijswinnaar) en Ronald Zuurmond.
Genomineerden 2002: Nan Groot Antink, Mirjam Kuitenbrouwer, Pär Strömberg (prijswinnaar)
Genomineerden 2004: Iris Kensmil (prijswinnaar), Aaron van Erp, Kinke Kooi.

http://www.stichtingwimizaks.nl/

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 812.