kunstbus
Dit artikel is 19-03-2010 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Witteveen Bos-prijs

De Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek werd in 2001 ingesteld bij het 55-jarig bestaan van Witteveen+Bos en is bestemd voor een beeldend kunstenaar, die in zijn werk de disciplines kunst en techniek op een bijzondere manier verenigt en voor wie techniek dus veel meer is dan een instrument. Witteveen+Bos wil met de prijs bijzondere waardering uitdrukken voor de creativiteit, die zo-wel in het werk van de kunstenaar als in het werk van de ingenieur een grote rol speelt. Creativiteit, die noodzakelijk is om vernieuwing tot stand te brengen.

Witteveen+Bos is een raadgevend ingenieursbureau met 750 medewerkers, dat actief is in de sectoren water, infrastructuur, ruimte en milieu en bouw. Het hoofdkantoor bevindt zich in Deventer. Daarnaast zijn er zeven vestigingen in Nederland en vier in het buitenland (Indonesië, Kazachstan, Letland en Rusland). Witteveen+Bos behoort tot de top-tien van Nederlandse ingenieursbureaus.

2007 Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek wordt postuum uitgereikt aan Gerrit van Bakel
De Kunst+Techniek-prijs, die dit jaar voor de zesde keer wordt uitgereikt gaat naar de nestor van de op techniek gerichte Nederlandse kunst: Gerrit van Bakel (1943-1984). De jury van de Kunst+Techniek-prijs heeft Van Bakel voorgedragen op grond van de breedte van zijn visie, zijn onbetwiste voortrekkersrol en de verbluffende kwaliteit van zijn oeuvre. Het werk van Van Bakel ontstond in het verleden, maar blijft zijn licht vooruitwerpen ter inspiratie van kunstenaars, maar ook van ingenieurs. De Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek wordt op 15 november 2007 uitgereikt aan de Stichting Beheer Kunstwerken Gerrit van Bakel.

Voorwerpelijk denken
Gerrit van Bakel, opgegroeid als boerenzoon in de Peel, volgt in het begin van de jaren zestig de oplei-ding aan de Kunstacademie in Den Bosch. Een tijd, waaraan hij later refereert als absurd: 'te moeten schilderen in een traditie die ooit ergens in Italië is begonnen, een traditie die niets met mijn wereld te maken had'. Van Bakel sloot zich aan bij een kleine groep mensen, die de serieuze intentie had de we-reld te veranderen. Hij keerde de kunst de rug toe en wijdde zich aan het herontwerp van de wereld, te beginnen bij de door hem zo geliefde Peel. Zijn plannen waren ambitieus. De schetsboeken uit die tijd tonen ontwerpen voor fietsen, auto's, vliegtuigen, huizen, straten en steden, maar ook herberekeningen voor de voedselvoorziening in de wereld. Door onderzoek naar voorwerpen en naar primaire behoeften wilde hij gebruiksvoorwerpen opnieuw definiëren. Dit was het begin van Van Bakels 'voorwerpelijk den-ken': de samenhang tussen de verschijningsvorm van een ding en het denken dat daaraan vooraf is gegaan.

Dag-en-nachtmachine
Het oeuvre van Gerrit van Bakel kan ingedeeld worden in verschillende perioden. Aanvankelijk legt hij zich toe op de vormgeving van meubels en speelhuizen. Daarna komen de wandobjecten, waarbij hij een technische vinding toepast die hem nog lang zou bezighouden: de dag-en-nachtmachine. Tussen 1978 en 1984 ontwikkelde Van Bakel in zijn vele schetsboeken, aantekeningen en uitgevoerde werken een technische vorm van kunst met een volstrekt eigen methodiek en filosofie. Daarbij liet hij zich niet leiden door het principe van technische functionaliteit. Hij verdiepte zich in de technische droom die aan de concretisering vooraf gaat: terugdenkoefeningen die de bron van iedere uitvinding zoeken. Hij wilde laten zien dat techniek diepere bronnen kent dan functionaliteit alleen. Veel van zijn werken getuigen van dit denken. Voorbeelden zijn de Regenboogmachine en de Tarimmachine. In 1982 was Van Bakel met vier van zijn machines vertegenwoordigd op de Dokumenta in Kassel.

Eerdere winnaars zijn Theo Jansen (2002), Felix Hess (2003), Giny Vos (2004), Marnix de Nijs (2005) en John Körmeling (2006). De Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek bestaat uit een bedrag van 15.000 euro en een publicatie in boekvorm over het werk van de kunstenaar. De jury van de Kunst+Techniek-prijs bestaat uit Petran Kockelkoren, Cornel Bierens en Mirjam Kuitenbrouwer.

Op donderdag 15 november 2007 om 16.30 uur wordt in de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer de Wit-teveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek aan de Stichting Beheer Kunstwerken Gerrit van Bakel uitge-reikt en wordt het boek over het werk van Van Bakel gepresenteerd. In deze uitgave licht de jury haar keuze toe. Tevens is een essay van René Munnik over het werk van deze bijzondere kunstenaar opge-nomen. In de Lebuïnuskerk worden de Tarimmachine en de Regenboogmachine tentoongesteld. Deze werken zijn in het bezit van de Technische Universiteit Eindhoven en voor deze gelegenheid beschik-baar gesteld.


Deventer, 19 maart 2010 Kunstenaar Koelewijn in jury Kunst+Techniek-prijs
Beeldend kunstenaar Job Koelewijn (Spakenburg, 1962) is benoemd tot jurylid voor de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek. Hij volgt beeldend kunstenaar Mirjam Kuitenbrouwer op, die vanaf 2004 jurylid was. De onafhankelijke jury waar Koelewijn deel van gaat uitmaken draagt ieder jaar een kunstenaar voor, die in zijn/haar werk de disciplines kunst en techniek op een bijzondere manier verenigt.

'Mijn nieuwe rol als jurylid vind ik best spannend. Het is niet gemakkelijk om over het werk van andere kunstenaars te oordelen als je weet wat een kunstenaar er voor moet doen om een goed werk te maken', aldus Job Koelewijn. 'Tegelijkertijd leer ik door het selectieproces het werk van andere kunstenaars intensief kennen. Een waardevolle input, die ik anders niet zou krijgen.'

Koelewijn studeerde van 1987 tot 1992 aan de Rietveld Academie en daarna een jaar aan het Sandberg Instituut. Zijn voornamelijk conceptueel werk bestaat uit installaties, foto's en multiples. Koelewijn won diverse grote prijzen, waaronder de dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst in 2006. Hij opereert al meerdere jaren internationaal. Momenteel bereidt hij twee tentoonstellingen voor in China. Voor de tentoonstelling in het China Center werkt de Amsterdamse kunstenaar samen met het Van Abbemuseum. De andere tentoonstelling is een onderdeel van de wereldtentoonstelling in Shanghai, waarvan de Nederlandse inzending door John Körmeling gemaakt wordt. Daarnaast wordt er eind mei een permanent werk van Koelewijn gerealiseerd aan de Hudson in New York.

Juryvoorzitter Andrée van de Kerckhove is blij met de benoeming van Koelewijn. 'Zijn werk en persoonlijkheid vormen een mooie aanvulling op de competenties van zittende juryleden. Samen met Marten Minkema

Website: www.witteveenbos.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.