kunstbus
Dit artikel is 18-03-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Wladyslaw Strzeminski

Pools abstract schilder en kunstheoreticus, geboren 1893 in Minsk, gestorven 1952 in Lodz.

Biografie
Wladyslaw Strzeminski wordt geboren op 21 november 1893 te Minsk in Belarus. Tussen 1911 en 1914 volgt hij een militaire opleiding in St. Petersburg. Hij vecht met het Russische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarbij hij in 1916 een arm en een been verliest. In het ziekenhuis ontmoet hij de toekomstige beeldhouwster Katarzyna Kobro, die eveneens Russische van geboorte is en die later zijn vrouw zal worden.

In 1918/1919 studeert hij aan de SVOMAS in Moscow, waar hij voor het eerst in contact komt met Casimir Malevich en Vladimir Tatlin. Hij is vervolgens assistent van Malevich aan de kunstschool in Vitebsk.

In 1922 verhuist hij naar Polen. In 1923 organiseert hij de eerste tentoonstelling van moderne kunst in Polen. In 1923 is Strzeminski een van de oprichters van de kunstenaarsgroep 'Blok', die een tijdschrift publiceert onder dezelfde naam.

Hij schrijft verschillende theoretische werken en samen met zijn vrouw Kobro ontwikkelt Strzeminski de theorie van het Unisme met als doel het bereiken van een absoluut picturaal evenwicht en een perfecte homogeniteit van de samenstellende onderdelen van een compositie.
Het boek Unizm w malarstwie (Unisme in de schilderkunst) wordt gepubliceerd in 1928. Hij stelt dat, om het doek als een optische eenheid te zien, het niet verdeeld mag worden in sectie's door lijnen, massa's of ritmes, maar het zou moeten bestaan uit een homogeen patroon.

Hij neemt deel aan tentoonstellingen van de in 1926 opgerichte groep 'Praesens'.

In 1929 helpt Strzeminski bij de oprichting van een andere avant-garde groep 'a. r.' in Lodz. In de periode 1930-1933 creƫert hij unistische composities zonder enige vorm van kleurcontrast.

Van 1945-1950 doceert hij kunsttheorie aan de School voor Toegepaste Kunsten in Lodz.
In 1948 ontwerpt Wladyslaw Strzeminski de Sala Neoplastyczna (Neoplastic Room) in het Sztuki Museum voor tentoonstellingen van de a.r. groep en de constuctivistische kunstenaars. Tegenwoordig is deze ruimte een integraal deel van de permanente collectie van het museum. ,Nu worden deze werken tentoongesteld in ms2 en wordt de Neoplastische ruimte gebruikt als uitgangspunt voor nieuwe projecten van kunstenaars als Daniel Buren en Liam Gillick.

Hij sterft op 26 december 1952 in Lodz.

websites:
. www.culture.pl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.