kunstbus
Dit artikel is 30-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Wolf Huber1524 Bewening van Christus

Duits schilder, tekenaar en graficus, geboren ca. 1480 te Feldkirch (Vorarlberg) - overleden 3 juni 1553 in Passau.

De gotische schilderkunst bereikt zijn hoogtepunt in het werk van de Feldkircher Wolf Huber. Naast Albrecht Altdorfer was hij de grootste uit de zgn. Donauschule. In zijn oeuvre overheerst het grafische werk. Als thema's koos hij landschappen, landsknechten, heiligen en vanaf 1522 maakte hij ook portretten.

Biografie
Over Wolfgang Hubers leertijd en zijn jaren als gezel valt alleen iets op te maken uit zijn werken. In 1515 wordt hij als woonachtig in Passau vermeld, maar pas in 1539 verkreeg hij daar burgerrecht. In 1540 werd hij tot bisschoppelijk hofschilder benoemd. Met dit ambt trachtte hij zich te onttrekken aan de dwang van het gilde en als vrij kunstenaar te werken.

Huber gebruikte verschillende technieken en maakte clair-obscur tekeningen die met gekleurde pen uitgevoerd en met wit gehoogd waren, zoals Stigmatisering van de H. Franciscus (Ca. 1512, Wenen, Albertina).

Met schilderen begon hij omstreeks 1517. Een voorbeeld is Christus' Afscheid van Maria (1519, Wenen, Kunsthistorisches Museum).

Het Anna-altaar voor Feldkirch (1521, Wenen, Kunsthistorisches Museum en Feldkirch, Stadtpfarrkirche) is zijn eerste hoofdwerk. De buitenvleugels van de triptiek geven taferelen uit het leven van Jezus weer, de binnenvleugels zijn aan de H. Anna gewijd. In dit altaar liet Huber zich inspireren door de figuren en de compositie van Het leven van Maria (1511) van Albrecht Dürer.

Na 1525 veranderde zijn stijl, de opbouw van de compositie werd helderder en de kleuren werden contrastrijker. In de ruimte-indeling tonen zich maniëristische trekjes. Tot de werken uit die tijd behoren Vlucht naar Egypte (West Berlijn, Gemäldegalerie, Dahlem) en Kruisoprichting (na 1525, Wenen, Kunsthistorisches Museum), dat zich onderscheidt door een massale figurale opbouw. Met de Allegorie van het kruis (ná 1540, Wenen, Kunsthistorisches Museum) schiep hij een programmastuk waarin de artistieke vormgeving voor de inhoud wijkt. Jakob Ziegler (ca. 1544/49, Wenen, Kunsthistorisches Museum), een werk uit zijn latere jaren, behoort tot zijn belangrijkste portretten. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.