kunstbus
Dit artikel is 27-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Wybrand de Geest

Wybrand de Geest (I)

Nederlands schilder, tekenaar en kunsttheoreticus, geboren 16 augustus 1592 Leeuwarden - ca. 1661 waarschijnlijk aldaar. Tussen 1661 en 1665 volgens Saur (er is een brief van 17 augustus 1661 bekend).

Leerling van Abraham Bloemaert.

Vader van de schilders Julius en Francous; grootvader van de schilder Wybrandus.

Leraar van Julius de Geest, Jan Jansz. de Stomme, Jacob Potma,

Wybrand of Wijbrand Simonsz. de Geest was gespecialiseerd in de vervaardiging van portretten.

Biografie
Wybrand de Geest genoot zijn opleiding aanvankelijk bij zijn vader Simon Juckesz. en ging later in de leer bij Abraham Bloemaert. Van 1614 tot 1618 verbleef hij te Frankrijk en Italië. Terug in Leeuwarden, werkte hij onder andere in opdracht van het Friese stadhouderlijk hof.

Frankrijk 1614 - 1615
Rome 1616 - 1618
De Geest was tijdens zijn verblijf in Rome lid van de Nederlandse schilderskring de Bentvueghels. Van de leden van dit genootschap kreeg hij de bijnaam 'De Friesche Adelaar'.

Leeuwarden 1621 - 1659

De Geest is in 1622 getrouwd met Hendrickje Ulenborch een verre nicht van Saskia van Uylenburgh, de vrouw van Rembrandt. In het overwegend protestantse zeventiende-eeuwse Leeuwarden nam De Geest een uitzonderingspositie in door de Rooms-Katholieke Kerk trouw te blijven.

Portret van een jongen met een kolfstok in de rechterhand en een bal in de linker. Staand, ten voeten uit, in een lange mantel met zigzigpatroon.
Als jongens én meisjes een rok droegen, hoe wist je dan of iemand een jongen of een meisje was? Voor de 17de-eeuwer was dat geen probleem: iemand met een hoed was bijvoorbeeld altijd een jongen. Op portretten van kinderen kunnen we ook nu nog het verschil zien. Bijvoorbeeld aan het speelgoed: jongens hadden een geweer, trommel of kolfstok en de meisjes bloemen en poppen. Jongens droegen een hoed, meisjes eerder sieraden of een bloem in het haar. Gedoopte kinderen droegen vaak een penning aan een ketting. Meisjes droegen die om hun middel en jongens dwars over de borst. Ook waren de rokken voor jongens en meisjes verschillend. Een jongen had namelijk vaak strikjes bij zijn middel; daaraan zaten onder de rok broekspijpjes verbonden. Bovendien bestond er de typische jongenskraag: met vierkante punten. Ten slotte droegen meisjes spits toelopende keurslijfjes, jongens rechtere wambuisjes. - www.cultuurwijzer.nl)

Websites:
. www.rijksmuseum.nl
. www.rkd.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.