kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Xavier Mellery

Xavier Mellery (1845-1921)

Belgische symbolistisch beeldend kunstenaar, tekenaar, schilder, beeldhouwer,
Onderwerpen: allegorie, genrekunst, landschappen, portretten, dieren, kerkinterieurs, stadsgezichten,

Xavier Mellery was een voorloper van het symbolisme, leraar en initiator van Fernand Khnopff.

Zijn werk, vaak in gemengde technieken, heeft een geheel eigen, natuurlijk-sfeervol karakter, waarvoor men termen als intimisme, symbolisme en naturalisme bezigt. Hij zocht 'het mysterie van het alledaagse' te vertolken. Vooral zijn realistisch-huiselijke taferelen en uitbeeldingen van mensen geven de indruk van intimiteit. Bekendheid kreeg hij ook door zijn affiches en zijn monumentale decoraties (plafondschilderingen, fresco's enzovoorts) in gebouwen als het Brusselse Paleis van Justitie.
Werk o.a. 'Lichteffect', 'Slaapkamer' en 'Boeren', Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel. Hij ontwierp ook medailles en affiches.

biografie
Geboren in Laken (Brussel) 9 augustus 1845, gestorven aldaar 4 februari 1921,

Studeerde aan de academie te Brussel.
Leerling van M. Portaels.

Kreeg in 1870 de Prix de Rome.

Verbleef tot 1879 in Italië; zijn werk uit die tijd is enigszins verwant met dat van Van Gogh.

Na het winnen van de prestigieuze Prix de Rome-prijs en een verblijf in Italië, keert Xavier Mellery vol indrukken terug naar zijn geboorteplaats Brussel.

Mellery volgt de fascinatie van symbolistische schrijvers als Georges Rodenbach voor de stad Brugge en haar in stilte levende begijnen.

Hij begint vooral allegorische werken op goud fond, bestemd voor openbare gebouwen o.a. het Paleis van Justitie te Brussel te vervaardigen. In zijn karakteristieke allegorische werken zijn de personages veelal tegen een gouden achtergrond zijn geplaatst. Met dergelijke werken lijkt hij de stilte uiteindelijk te willen doorbreken.

Tegelijkertijd ontstaat een meer intimistisch oeuvre, vooral tekeningen met licht-schaduw-contrasten: Vanaf begin jaren '80 van de 19de eeuw maakte hij een serie tekeningen, getiteld L'âme des choses (De ziel der dingen) (of 'La vie des choses'?), waarmee hij een mystieke betekenis aan alledaagse voorwerpen gaf. Ook zijn eigen huis in Laeken (Brussel) diende veelvuldig als voorbeeld in zijn sfeervolle zwart-wit tekeningen.

Marken
Tussen 1882 en 1889 werkte hij veel op Marken, dat hem de indruk gaf een verloren paradijs te zijn.
Na de dood van Dillens in 1877 keek DE COSTER uit naar een nieuwe illustrator voor het boekdeel over het eiland Marken. Het werd Xavier Mellery. Deze reisliteratuur van De Coster speelde een grote rol in de beeldvorming van Nederland bij het grote buitenlandse publiek. Xavier Mellery reisde naar het eiland Marken op verzoek van Charles de Coster die voor 'Tour du Monde' een tekst schreef over het eiland met zijn pittoreske tradities. De Coster zou echter nog tijdens de reis van MELLERY overlijden. Toch kwam er heel wat werk uit deze reis voort. MELLERY vatte een bijzondere sympathie op voor Marken en maakte tal van schetsen van tal van locaties, van interieurs en volkstypes, net zoals hij het als illustrator bij de Coster tekst zou gedaan hebben. In het Salon 1885 van Les XX stelde hij 9 tekeningen over het eiland Marken tentoon. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel bezit een 'Begrafenis op het eiland Marken'.

Xavier Mellery stelde in het Salon 1885 van Les XX een schilderij tentoon met als titel "Herinnering aan het verleden - Interieur in Brunswick".

In 1887 ondernam hij een studiereis naar Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.