kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Zwitserse-kunst

Zwitserse kunst

Kunstuitingen uit het gelijknamige land. De beeldende kunst heeft, uitgezonderd de woonhuisarchitectuur en volkskunst, geen duidelijk eigen, Zwitsers karakter en richtte zich in de verschillende taalgebieden over het algemeen op de omliggende landen met dezelfde taal: zo is in Basel en Zürich de invloed van Duitsland vrij groot; het kanton Ticino vertoont een duidelijk Italiaanse inslag.

Prehistorische vondsten omvatten paalwoningen langs de grote meren (ca 2000 vC), bewerkte bronzen en ijzeren voorwerpen in La Tène-stijl (ca 500-100 vC) en beschilderde Keltische ceramiek (ca 50 vC).

Van de Romeinse periode dateren enige vrij provinciaals uitgevoerde vloermozaïeken en een rijke zilverschat uit de 4e eeuw nC Van de vroeg- christelijke tijd is het belangrijkste overblijfsel de van de 6e eeuw daterende doopkapel te Riva San Vitale (Ticino), waarvan de achthoekige vorm duidelijk aan Italiaans-Byzantijnse voorbeelden ontleend is. Een veel eigener karakter hebben de bouw- en schilderkunst na de Karolingische tijd; het klooster Sankt Gallen (in de 17e eeuw geheel in barokstijl verbouwd) was toen een cultureel centrum van de eerste orde, dat vooral op het gebied van manuscriptverluchting op Europees niveau stond.

De Romaanse stijl vertoont in het zuiden Italiaanse, in het westen Franse en in het noorden en oosten Duitse karakteristieken. De beroemdste Romaanse kerk is die te Romainmôtier (Vaud), die in de 11e eeuw onder directe invloed van Cluny gebouwd werd. De Romaanse beeldhouwkunst is het rijkst vertegenwoordigd in het Gallusportaal van de kathedraal van Basel (ca 1185); in de dorpskerk van Zillis (Graubünden) bleef een geheel geschilderd houten plafond bewaard (ca 1130), dat een hoogtepunt van de Romaanse schilderkunst vertegenwoordigt. Vroeg-gotisch zijn de kathedraal van Lausanne en die van Genève, onder Franse cisterciënzer invloed gebouwd (eind 12e eeuw), beide rijk versierd met beeldhouwwerk. Late gotiek is vooral te vinden in Graubünden, waar Tiroolse architecten vaak waaier- en netgewelven toepasten en de altaren dikwijls versierd werden met rijk verguld houtsnijwerk.
De schilderkunst van die tijd bestaat voornamelijk uit wandschilderingen, behalve de stukken van Konrad Witz, die zeer realistische Zwitserse landschappen in zijn bijbelse voorstellingen verwerkte.

De Renaissance is voornamelijk vertegenwoordigd in de profane bouwkunst; raadhuizen en woonhuizen in Basel, Luzern en Fribourg, fonteinen in allerlei stadjes en openbare gebouwen vertonen vanaf ca 1500 een volledig verwerkte renaissancestijl. Voor de schilderkunst waren van belang Urs Graf en vooral Hans Holbein de Jongere, die beiden gedurende lange tijd te Basel werkten en veel werden nagevolgd.

Belangrijk in de tweede helft van de 16e en 17e eeuw was de barokarchitectuur, die beheerst werd door de zogenaamde Vorarlberger School.

In de 18e eeuw drong naast het rococo ook de invloed van het neoclassicisme door, o.m. in de schilderkunst. Tussen neoclassicisme en Romantiek in stond Johann Heinrich Füssli (of ook wel Henry Fuseli).

Belangrijke voorlopers van de moderne schilderkunst waren Arnold Böcklin, die een neoclassicistische stijl met romantische ideeën combineerde, en de landschapschilder Barthélémy Menn, die het realisme van de School van Barbizon introduceerde. Ferdinand Hodler, leerling van Menn, behoort tot de betere symbolisten.

Ook in de bouwkunst waren nieuwe impulsen merkbaar; de belangrijkste architect was Karl Moser. Zijn werk werd voortgezet door Robert Maillart, die al heel vroeg de mogelijkheden van gewapend beton zag, en Hannes Meyer, van 1928 tot 1930 directeur van het Bauhaus. Zwitserlands beroemdste architect is ongetwijfeld Le Corbusier, van wie in Zwitserland echter nauwelijks werk te zien is.

Beroemde Zwitserse schilders en beeldhouwers die voornamelijk in het buitenland werkten, waren Paul Klee, Jean (of Hans) Arp en Alberto Giacometti.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 161.