kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

A.C.W. Staring

Noordnederlands dichter, auteur uit de Achterhoek, geboren 24 januari 1767 te Gendringen, overleden 18 augustus 1840 te Wildenborch, Vorden

Anthony Christiaan Winand Staring is één van de weinige voorbeelden van echt Nederlandse Romantische dichters. Als opvoeder was hij een man van de Verlichting maar zowel in de keuze van zijn onderwerpen (volksverhalen, legenden, natuurbeschrijvingen) als in zijn houding tegenover die onderwerpen, die zowel intelligent, humoristisch als gevoelig is blijkt dat hij in wezen Romanticus was.

Staring is vooral in de herinnering gebleven als schrijver van balladen: eenvoudige verhalende gedichten in coupletten, in middeleeuwse trant en vaak gebaseerd op folklore: oude zeden en gebruiken van een volk of van een bepaalde streek, terug te vinden in sagen, volksliederen, sprookjes e.d.

Hij studeerde rechten in Harderwijk waar hij in 1787 promoveerde. Daarna ging hij in Göttingen fysica en chemie studeren om de landbouwkunde beter te kunnen beoefenen. In 1791 ging hij op het familielandgoed De Wildenborch wonen, waar hij zich o.a. wijdde aan landontginning. Als patriot bekleedde hij politieke ambten.

Zijn grote inspiratie was steeds Horatius, maar zijn beide jeugdbundeltjes Mijne eerste proeven in poëzy (1768) en Dichtoeffening (1791) (waarin naar de mode van die dagen sentimentele romances voorkomen) vertonen eveneens de sentimentalistische invloed van zijn leermeester Feith. De invloed van Horatius zou blijvend zijn. Later werden ook Cats en Huygens zijn voorbeelden, om hun puntigheid, verteltrant en geestigheid.

Pas in 1820 ontstond weer nieuw werk dat bestaat uit epigrammen, lyriek en berijmde verhalen.

Hij maakte zijn rentree als dichter met de twee deeltjes Gedichten, waarin hij na zorgvuldige selectie en herziening oud en nieuw bijeenbracht. Hierna werkte hij geregeld mee aan de Nederlandsche Muzenalmanak en andere periodieke uitgaven.

In deze periode ontstonden zijn omvangrijke humoristische dichterlijke vertellingen. Met zijn lyriek en epigrammen bundelde hij ze in Nieuwe Gedichten (1827) en Winterloof (1832).

Marco, over een ijdele versierder uit het middeleeuwse Napels, die in de problemen komt wanneer hij echt verliefd wordt.

Jaromir-cyclus, vier gedichten over een student die later reizend monnik wordt en vreemde dingen beleeft bij zijn strijd met de duivel.

In 1837 bracht hij na nieuwe herziening alles bijeen in de vier delen Gedichten, die niet chronologisch maar naar de genres werden ingedeeld. Tevens publiceerde hij de bundel historische novellen Kleine verhalen (1837).

A.C.W. Staring overleed op 18 augustus 1840 op zijn landgoed De Wildenborch bij Vorden.

Tijdgenoten hadden weinig waardering voor het werk van Staring. Pas de generatie na hem, (Beets. Potgieter, Huet) zag de bijzondere kwaliteit ervan.

Behalve zijn verhalende vertellingen zijn er ook zijn vele puntdichten.
Aardige voorbeelden:
De Meester in zijn Wijsheid gist
De leerling in zijn Waan beslist


Ongeveer dezelfde kernachtige boodschap heeft het volgende puntdicht:
De rijpe Kennis hoort
De onrijpe neemt het woord


Websites: www.dbnl.org, cf.hum.uva.nl, www.collegenet.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.