kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

A.M. de Jong

Zie bron op rooms-katholiek landarbeidersgezin. Hij werd geboren aan de Hooge Dijk in Nieuw-Vossemeer (Na de stormvloed in 1953 moest het huis worden afgebroken). In het gezin heerste armoe en werkloosheid. Hij was een van de weinige kinderen in het gezin die in leven bleef.

Van 1894 tot 1896 woonden ze in De Heen (gemeente Steenbergen). A.M. de Jong was er misdienaar.

Zijn vader werd fabrieksarbeider in Rotterdam (1896) en Delft. In Delft woonde het gezin o.a. op Brabantse Turfmarkt 24. Zijn vader was blokkenboorder bij de borstelfabriek.

In Delft volgde hij de onderwijzersopleiding. In 1906 haalde hij zijn diploma en in 1907 werd hij benoemd tot onderwijzer in Vrijenban, een gemeente onder Delft.

A.M. de Jong raakte in Delft bevriend met Dirk Coster. Coster werd zijn literaire mentor.

In 1915 trouwde hij met de onderwijzeres Jacoba Cornelia (Co) Koekebacker, die hij had leren kennen bij toneelvereniging 'Geestbeschaving'. (Theo Thijssen was getuige bij dit huwelijk). In 1916 werd hun zoon Mels geboren. Daarna kwam een dochter: Gudi.

A.M. de Jong werd onderwijzer in Amsterdam.

In 1917 werd hij gemobiliseerd. Hij werd verwijderd uit de officiersopleiding na de publikatie van zijn 'Notities van een landstormman'.

A.M. de jong tekende graag. In 1919 maakte hij portretten van al zijn leerlingen (32!).

Van 1919 tot 1925 werkte hij als journalist bij 'Het Volk'.

A.M. de Jong was literair medewerker van de VARA.

Van 1925, het jaar dat hij doorbrak met 'Het verraad', tot zijn dood wijdde hij zich aan de literatuur. Een aantal van zijn romans verscheen eerst als feuilleton (bijv. 'Ondergang', 'Een zware weg' en 'Marcus van Houwaert'). A.M. de Jong was ook filmacteur en regisseur.

Hij maakte veel reizen door de meeste landen van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

A.M. de Jong was een actief voorvechter voor het socialisme.

Hij woonde van 1925 tot 1930 in Bergen op Zoom aan de Antwerpse Straatweg 414. Hij was er gemeenteraadslid voor de SDAP.

In 1930 verhuisde hij naar Bilthoven, later naar Den Haag en naar Blaricum.

In 1936 overleed zijn vrouw. Hij hertrouwde met de zangeres Wies Defresne.

In 1942 werd A.M. de Jong door de Duitsers in gijzeling genomen. Vanwege zijn zwakke gezondheid werd hij weer vrijgelaten.

Op 18 oktober 1943 werd hij in zijn huis - Professor van Reeslaan 12 in Blaricum - vermoord door enkele Nederlandse SS'ers als represaille tegen aanslagen op NSB'ers (o.a. op zijn buurman, die heerbanleider van de WA was). Deze (50) moorden staan bekend als de Silbertane-moorden (achter de naam van degenen die uit de weg moesten worden geruimd, werd geen kruisje, maar een denneboompje gezet).

A.M. de Jong werd op 21-10-1943 gecremeerd in crematorium Velsen in Driehuis.
De as van A.M. de Jong werd bijgezet in het columbarium van Driehuis-Westerveld. Op 17-01-1995 is zijn as over de Noordzee verspreid.

A.M. de Jong was een veelgelezen volksschrijver, een boeiend verteller, in zijn vroege werk soms wat pessimistisch, later gemoedelijker. Zijn werk is kwalitatief niet altijd even sterk.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.