kunstbus
Dit artikel is 16 03 2017 20:27 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

academisme

Het academisme is een stroming eigen aan de Nederlandse letterkunde. Hoewel gelijkaardige stijlkenmerken in andere literaturen voorkomen, zijn ze niet duidelijk genoeg geprofileerd geworden om er een eigen stroming aan te wijden.

Het academisme in de Nederlandse letterkunde
Deze stroming hangt samen met het tijdschrift De Revisor. Het ging de auteurs die hiervoor schreven niet zozeer om de weergave van de werkelijkheid zelf maar om het hoe van die weergave. Zij besteden veel aandacht aan het schrijfproces en aan de complexe verhouding tussen taal en werkelijkheid. Voor hen kan realisme niet bestaan omdat het subject niet kan worden losgekoppeld van de werkelijkheid. Ieder bepaalt hoe zijn of haar eigen werkelijkheid eruit ziet, bewust en onbewust.

De term 'academisme' werd voor het eerst gebruikt door de criticus Aad Nuis om het werk van een aantal jonge auteurs te omschrijven. Voor hem schreven zij alsof ze hun verhaal schreven zoals ze dat deden met hun universitaire analyses van andere auteurs. 'De Revisor-auteurs zetten zich af tegen een literatuur die voor de schrijver een middel tot zelfexpressie betekent en de lezers identificatiemogelijkheden biedt: de vorm, de manier waarop het verhaal behandeld wordt, moet zo'n directe inleving blokkeren.' [Anbeek, 1990, p.238]

De belangrijkste auteurs die met het academisme geassocieerd worden zijn: Frans Kellendonk, Doeschka Meijsing, Nicolaas Matsier en A.F.Th. van der Heijden

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.