kunstbus
Dit artikel is 01-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Aeschylus

Aeschylus of Aischylos (Eleusis, ca. 525 v.Chr. - Gela, 456 v.Chr.) was de oudste van de drie belangrijke Griekse tragediedichters: Sophokles was één generatie jonger, Euripides twee. Grondlegger van het Attische drama, hoewel het lyrisch element bij hem nog grote rol speelt; verheven van taal en gedachten, soms duister.

Van zijn ca. 90 stukken zijn er zeven bewaard gebleven, plus nog enkele fragmenten. Centraal staat het schuld- en boetemotief, met name i.v.m. de overtreding van de goddelijke wetten. Aeschylus vernieuwde de tragedie door toevoeging van een tweede acteur, waardoor de dialoog een vast element werd, en nam van Sophocles later de derde acteur over.

Bewaard bleven Persai472 (De Perzen), Hepta epi Thèbas 467 (Zeven tegen Thebe), Hiketides 463? (De smekelingen; over de Danaïden), Promètheus desmootès (Prometheus geboeid) en de trilogie Oresteiaia 458 (Orestie), bestaande uit Agamemnon, Choèphoroi (De offerplengsters) en Eumenides (De Eumeniden).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 48.