kunstbus
Dit artikel is 30-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

aforisme

Het aforisme

Korte, pittige spreuk.

Een aforisme is een korte, bondige uitspraak, vaak niet meer dan een regel lang. Aforismen zijn vaak grappig, paradoxaal en/of absurd en bevatten vaak een boodschap van wijsheid. Een aforisme wordt ook wel een wandtegelspreuk genoemd.

Voorbeelden:
. Ubi pus evacua (waar etter zit: verwijderen)
. Bezoekers brengen altijd vreugde aan; is 't niet bij 't komen, dan is 't wel bij 't gaan (Jean-Paul Sartre)
. De dood mag geen straf zijn, noch een beloning (Stanis³aw Jerzy Lec)
. Wie niet kan lachen, moet geen winkel beginnen
. Het ligt altijd aan de hamer, nooit aan de timmerman
. Zolang er hoop is, is er leven
. Van het concert des levens krijgt niemand een program
. Met drift kom je nergens, met geestdrift overal
. Een wat langere uitspraak, vaak in dichtvorm, wordt epigram genoemd.

In de filosofie worden aforismen vaak gebruikt. Bekende voorbeelden zijn de Tractatus van Ludwig Wittgenstein en verschillende boeken van Friedrich Nietzsche. In de aforistische filosofie wordt de scheidslijn tussen filosofie en poëzie wazig, omdat hierin iedere bewijsvoering ontbreekt.

Een tegeltjeswijsheid is meestal een spreekwoord of gezegde dat vaak op een wandtegel is te vinden. Op zulke tegeltjes staat een lerende, moraliserende, uitspraak, spreekwoord of gezegde, die ertoe diende om de lezer op iets te wijzen. Tegenwoordig wordt de term tegeltjeswijsheid gebruikt om aan te geven dat een uitspraak niet meer reëel is, omdat het er tegenwoordig anders aan toe gaat, of als iemand een uitspraak duidelijk uit het hoofd heeft geleerd. Dit gebeurt vooral omdat de uitspraken op de tegeltjes vaak verouderd zijn, en lang niet altijd meer van toepassing. Vaak werden Delfts blauwe tegeltjes gebruikt om deze uitspraken op te zetten. Er was dan ook vaak een afbeelding bij.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Aforisme

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.