kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Albert Verwey

Albert Verwey (geb. 15.5.1865 in Amsterdam - gest. 8.3.1937 in Noordwijk aan Zee), Nederlands dichter.

vriend Willem Kloos, de leiddinggevende figuur van Persephone en andere gedichten". Uit deze bundel blijkt zijn vroege bewondering voor de Griekse mythen en voor het schoonheidsideaal dat oorspronkelijk liefde die vriendschap heet" is een ode aan zijn vriend Willem Kloos. Deze cyclus werd opgenomen in de bundel "Verzamelde gedichten" (1889), die ook de cyclus "Van het leven" bevat. Die laatste cyclus is een duidelijke afwijzing van Verweys vroege individualisme. Hij brak in 1889 dan ook met Kloos, verliet 'De Nieuwe Gids' en begon een meer spirituele, door Plato geïnspireerde poëzie te schrijven. Bundels als "Het brandende braambosch" (1899) en "Goden en grenzen" (1920) zijn slechts enkele van de talrijke filosofische poëziebundels die Idee, erg abstract overkomen en dus zelden ontroeren.

Verwey publiceerde vele bundels toonaangevend kritisch proza. Het grootste deel van zijn opstellen werd verzameld in het 10 delen tellende "Proza" (1921-'23). Ook hierin staan het belang van het geestelijke en de banaliteit van het realistische in de literatuur centraal. Deze opstellen verschenen oorspronkelijk in het door Verwey opgerichte, vernieuwende tijdschrift 'De Beweging' (1905-1919). Daarnaast schreef hij essays over onder meer 1927) en frederik willem van eeden (1939).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.