kunstbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

alfabet

Alfabet

Een alfabet of abc is de verzameling symbolen waarmee taal schriftelijk kan worden weergegeven. Het woord alfabet is ontleend aan alpha (α) en beta (β), de eerste twee letters van het Griekse alfabet.

Alfabetten volgen verschillende principes om taal weer te geven. Meer informatie daarover is te vinden onder het lemma spelling. De term alfabet wordt doorgaans gebruikt in de nauwe betekenis van een systeem waarin elk teken aan een klank kan worden gekoppeld: de fonetische en fonematische principes. Hoewel veel schriftsystemen een fonematische spelling kennen, is dat zelden consequent. In een perfect fonematisch alfabet corresponderen letters en fonemen perfect in twee richtingen: een schrijver zou dan de spelling van een woord kunnen afleiden uit de uitspraak ervan en een spreker zou de uitspraak van een woord kunnen afleiden uit de spelling. Talen ontwikkelen zich echter onafhankelijk van het systeem waarin ze geschreven worden, en spellingsystemen worden geleend door talen waarvoor ze niet bedacht zijn.

Een alfabet is daarnaast een handig hulpmiddel voor het systematisch ordenen van informatie. Dankzij alfabetische ordening is het bijvoorbeeld mogelijk een boek terug te vinden in de bibliotheek of een woord in het woordenboek.

Voorbeelden van verschillende alfabetten
Abugida
Arabisch alfabet
Armeens alfabet
Braille
Cyrillisch alfabet
Devanagari (voor Hindi en Sanskriet)
Etruskisch alfabet
Fenicisch alfabet
Georgisch alfabet
Glagolitisch alfabet
Grieks alfabet
Gotisch alfabet
Hebreeuws alfabet
Katakana (Japanse fonetisch schrift)
Koptisch alfabet
Hangul (Koreaans alfabet)
Latijns alfabet (het alfabet waarin deze pagina is geschreven)
Klassiek Latijns alfabet
Berber Latijns alfabet
Morse
Nederlands alfabet
NAVO-spellingsalfabet (voor onder andere de luchtvaart en de zeevaart)
Ogham-alfabet
Runenalfabet (futhark en futhork)
Stenografie
Thais alfabet

Het omzetten van het ene alfabet naar het andere wordt transliteratie genoemd. Uitspraakregels vergen in sommige talen dat sommige letters in bepaalde context anders worden geschreven; er worden extra tekens bij de letter gezet die diakritische tekens genoemd worden

Ook de Egyptische hiërogliefen bevatten een aantal tekens die als een alfabet beschouwd kunnen worden.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfabet

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.