kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.

alliteratie

Vorm vam halfrijm waarbij de beginmedeklinkers van de verschillende woorden gelijk zijn ('vlug, veilig en voordelig')

Ook wel beginrijm, stafrijm of Germaans rijm genoemd.

Beginrijm => De gelijkheid van beginklank, met name van de beginmedeklinker, op beklemtoonde plaatsen in het vers.

Voorbeelden zijn 'weer en wind', 'met man en muis' en 'lief en leed'.

In de reclame maakt men graag gebruik van alliteratie:
. heerlijk helder Heineken!
. het bier is weer best!
. ha heerlijk Hunter!

De beginrijm is een vorm van rijm die niet zo snel opvalt in een gedicht. Een voorbeeld hiervan is de volgende passage van Guido Gezelle 'Stafrijmen zijn als stapstenen, waarop men steunt met de stem'. In deze passage rijmt de eerste lettergreep van het woord 'stafrijmen' op 'stapstenen'.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 37.