kunstbus
Dit artikel is 01-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Also sprach Zarathustra

Also sprach Zarathustra is een boek van Friedrich Nietzsche, de meester van het weldoordachte aforisme. Het is een poëtisch boek met uiterst kernachtige uitspraken die iedereen aan het denken kunnen zetten, omdat het gewenste onderwerpen onder de aandacht brengt.

Zarathustra, Zarathoestra of Zoroaster was een oost Perzische profeet en de grondlegger van het zoroastrisme, een godsdienst die tegenwoordig haar aanhangers vooral vindt onder de Parsi's in India. Volgens de legenden was de profeet een herder en leefde hij op het platteland. Rond zijn twintigste levensjaar ervoer Zarathustra een crisis en ging hij ronddwalen. Na tien jaar kreeg hij, gezeten aan de oevers van de Oxus (de Amu Darja) een visioen van de god Ahura Mazda. - Wiki

De kluizenaar Zarathustra verlaat, op 30-jarige leeftijd ("Als Zarathustra dreißig Jahre alt war"), in gezelschap van zijn wijze slang en adelaar, zijn plaats van kluizenaarschap en mengt zich onder "het volk". Zarathustra heeft het niet zo op met de gemiddelde mens, die hij beschouwt als een soort evolutionair noodzakelijk stadium tussen aap en "Übermensch". En dat "doel" predikt hij, het worden van de übermensch.

We zijn op weg dat te worden wat we bedoeld zijn te worden (de als het ware "Goddelijke" übermensch), maar we zijn er nog lang niet, zo ongeveer laat zich het algemene beeld van Nietzsche schilderen in de bedoeling van dit werk.

Wie wel eens verbijsterd is geweest over de "aantrekkelijkheid" van een ongeval, qua kijkers, hoeft slechts enkele pagina's in dit in 1885 geschreven boek te lezen om te merken dat het toen al niet anders was. Zarathustra protesteert en vraagt mensen openlijk of ze "medelijden" niet verwarren met het "wellustig kijken naar lijdende mensen".

Het is een fulminatie tegen het egoïsme "Ketzer wirst du dir selber sein" en werpt anderzijds juist terug op de authentieke eigenwaarde richting "übermensch" die men diende te vinden.

Also sprach Zarathustra is een meesterwerk vol "wijsheden-in-een-enkele-zin" en vol tot nadenken en heroverwegen uitdagende onderwerpen, omdat niets is zoals het lijkt. Dit komt omdat er veel méér achter zit dan wij, als tussenstadium tussen aap en mens, denken.

De waarheid is grootser en de mens zal grootser worden; als een werkelijke übermensch, eerst, zal de mens zijn ware bestemming weten te hebben gevonden. Maar dan moet dat huidige gewrocht van half-übermensch wel het lef hebben en moed tonen om zich tot übermensch (de ware bestemming van de mensheid) op te richten. Het zal bereikt worden door zich alles opnieuw af te vragen en uit te stijgen boven de dierlijke emoties.

Nietzsche is op zijn best met veel tot denken en overpeinzen gedane stellingen die vaak in eerste instantie "pijn" zullen doen; vandaar zijn vraag om moed.

Muzikaal
De Duitse componist Richard Strauss baseerde zich in 1896 op dit boek bij het componeren van zijn gelijknamig symfonisch gedicht. Dit werk werd wereldberoemd toen het door filmregisseur Stanley Kubrick gebruikt werd in de openingsscène van de film 2001: A Space Odyssey.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Also_sprach_Zarathustra

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.