kunstbus
Dit artikel is 01-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

André gide

Frans schrijver, geb. 22.11.1869 in Parijs - gest. 9.2.1951 in Parijs.
Gide bracht zijn jeugd door in een streng religieus milieu van diverse strekkingen. Hoewel ook zijn vrouw een strict religieus leven leidde, wist hij zich langzaam van deze door hem als verstikkend ervaren banden te bevrijden.

In zijn werk is duidelijk de evolutie te merken van een door vele twijfels gekwelde jongeman naar een ruimdenkend humanist. Romantitels als 'Les nourritures terrestres' (1897), 'L'immoraliste' (1902), 'Les caves du Vatican' (1914) en 'Les faux-monnayeurs' (1926) etaleren Gides geliefkoosde thema's: het religieuze en het zinnelijke, waarbij de balans, na contacten met o.a. oscar wilde, onvoorwaardelijk naar het zinnelijke doorwoog.

Gide heeft, als oprichter van de 'Nouvelle Revue Française', maar vooral als vrijgevochten schrijver, een enorme invloed uitgeoefend op latere generaties Franse schrijvers en op de ontwikkeling van de moderne Franse roman. In 1947 kreeg gide de nobelprijs voor literatuur. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.