kunstbus
Dit artikel is 04-07-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ann Beattie

American short story writer and novelist Ann Beattie, born September 8, 1947.

Ann Beattie has received an award for excellence from the American Academy and Institute of Arts and Letters and a PEN/Bernard Malamud Award for excellence in the short story form. Her work has been compared to Alice Adams, J.D. Salinger, John Cheever, and John Updike. She holds an undergraduate degree from American University and a masters degree from the University of Connecticut.

Born in Washington, D.C., Beattie grew up in Chevy Chase, Washington, D.C.. She gained attention in the early 1970s with short stories published in The Western Humanities Review, Ninth Letter, the Atlantic Monthly, and The New Yorker. Critics have praised her writing for its keen observations and dry, matter-of-fact irony which chronicle disillusionments of the upper-middle-class generation that grew up in the 1960s. In 1976, she published her first book of short stories, Distortions, and her first novel, Chilly Scenes of Winter, later made into a film. She has taught at Harvard College and the University of Connecticut and presently teaches at the University of Virginia, where she is the Edgar Allan Poe Chair of the Department of English and Creative Writing. In 2005 she was selected as winner of the Rea Award for the Short Story, in recognition of her outstanding achievement in that genre.

Her first novel, Chilly Scenes of Winter (1976), was adapted as a film alternatively titled Chilly Scenes of Winter or Head Over Heels in 1979 by Joan Micklin Silver, starring John Heard, Mary Beth Hurt, and Peter Riegert. The first version was not well received by audiences, though upon its re-release in 1982, with a new title and ending, to match that in book,[1] the movie was success, and is now considered a comedy classic.

She is married to painter Lincoln Perry. In 2005 the two collaborated on a published retrospective of Perry's paintings. Entitled Lincoln Perry's Charlottesville, the book contains an introductory essay and artist's interview by Beattie.[3] She was previously married to writer David Gates.

Bibliografie
1978 Geheime verrassingen (Secrets and Surprises)(ISBN10: 9029501669 ¦ ISBN13: 9789029501668 )
Vijftien verhalen voeren ons door het niemandsland waar de intellectuelen van Woody Allen nooit zullen komen en de alcoholisten van Charles Bukovski nog niet zijn aangeland. De figuren in deze verhalen behoren allen tot het broederschap van passieve verliezers. Elk leven verglijdt naar een langzaam maar zeker moreel failliet; het einde zal echter nooit een explosie zijn, hoogstens een van elke glamour gespeende implosie. En dat is misschien maar goed ook: tegen overmatige dramatiek zijn de (veelal labiele) mensen in deze bundel niet bestand - dat kan enkel uitmonden in ofwel pathetiek ofwel krankzinnigheid. Uitstekende verhalen, die zelden meer dan een uiterst toevallig stukje leven lijken te behelzen, maar onder de oppervlakte toch zeer verontrustend door blijven broeien. Redelijke vertaling, bevat echter nogal wat lelijke anglicismen. De bundel bevat een keuze uit de bundels "Distortions" en "Secrets and surprises". - (NBD¦Biblion recensie, Casper Oliemans.)

1986 Voor altijd (Love Always)(ISBN10: 9060746996 ¦ ISBN13: 9789060746998 )
Ironie, afstandelijkheid en een groot aantal personen in verschillende driehoeksverhoudingen in het Amerikaanse media-wereldje zijn de ingrediënten van deze moderne Amerikaanse zedenschets. Veel gesprekken en filmisch beschreven passages, steeds afgewisseld door monologen van verschillende personages, maken het een wat brokkelig geheel. In een literaire stijl à la Brookner wordt aan een oppervlakkige manier van leven gestalte gegeven, waarbij men misschien hier of daar wat diepgang kan vermoeden. Voor de meer ervaren lezer een onderhoudende satire. - (Biblion recensie, J.A.M. Smallegange-Kornet.)

1990 Portret van Will (Picturing Will); (ISBN10: 9060746767 ¦ ISBN13: 9789060746769 )
Een vijfjarige jongen wordt opgevoed door zijn moeder. Deze is een carrière als fotografe begonnen nadat haar echtgenoot haar en haar zoon in de steek had gelaten. Allengs komen er andere volwassenen in het leven van de jongen. Deze mensen zullen ieder op hun eigen wijze een stukje bijdragen aan zijn opvoeding. Belangrijk voor hem is de vriend van zijn moeder met wie hij een hechtere band heeft dan hij met zijn vader, die nooit enig verantwoordelijkheidsgevoel bezat, heeft gehad. Ook de vrouw van zijn vader geeft hem zo nu en dan een gevoel van warmte. De relatie tot zijn eigen moeder zal, ook als hij volwassen is geworden, afstandelijk blijven. Mooie roman waarin in subtiele, sobere bewoordingen maar in een indringende stijl duidelijk wordt gemaakt wat de invloed van volwassenen is op de ontwikkeling van kinderen. - (Biblion recensie, Ankie Uitentuis-Gnodde.)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.