kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Anna Bijns

Anna Bijns (Antwerpen, 1493 - 1575) was een dichteres uit de overgangstijd tussen Middeleeuwen en Renaissance.

Zij bleef ongehuwd, en gaf les op een Antwerpse school. Ondertussen was de Reformatie in volle gang, een ontwikkeling die Anna fel afwees. Gedichtenbundels van haar hand kwamen uit in 1528, 1548 en 1567, en daarin keert zij zich met passie tegen de lutheranen, die zij als verfoeilijke ketters beschouwde.

Haar werk vertoont vele trekken van de Rederijkerspoëzie, en tot die Rederijkers wordt zij dan ook gerekend. Overigens werden de Rederijkers gekenmerkt door een levendig gezelschapsleven, maar Anna Bijns heeft zich nooit bij een Rederijkerskamer aangesloten.

De "refereinen" (gedichten) die zij schreef, vertonen groot meesterschap over de vorm. In het volgende fragment uit Dit sijn de miraculen die Luther doet vallen de kenmerken van rederijkerspoëzie waar te nemen:
Luther werct wondere, ic bens orcondere. (getuige)
Dat (wat) hier voortijts recht was, maekt hij nu crom;
Duecht heet hij sonde, ende ooc bijsondere (deugd noemt hij zonde)
Wijse geleerde mannen maect hij dom.


De gebruikte stijlfiguur is bedoeld om de pointe te onderstrepen: door de ironie (precies het omgekeerde zeggen van wat zij bedoelt) wordt het standpunt van de dichteres juist benadrukt, en dat standpunt luidt: Luthers opponenten zijn wel degelijk wijs en geleerd; Luther perverteert de waarheid. Ironie is een veelgebruikt instrument bij de Rederijkers.

Ook in de vorm treft men rederijkerselementen aan: het binnenrijm in de eerste regel: wondere — orcondere, en de woordspeling sonde — bijsondere in de derde. Ten slotte tonen de tegenstellingen voortijts — nu, recht — crom, wijse — dom grote, en nadrukkelijke, aandacht voor het woordspel.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article Anna Bijns prijs
De Anna Bijns Prijs is sinds 1985 een tweejaarlijkse titelprijs voor Nederlandstalige literatuur van vrouwen waaraan naast de Anna Bijns Trofee een bedrag van 10.000 euro verbonden is.

Winnaars:
2005: Anneke Brassinga (poëzie)
2003: Helga Ruebsamen (proza)
2001: Marie Kessels (proza)
1999: Helene Nolthenius (proza)
1997: Aya Zikken (proza)
1995: Hanny Michaelis (poëzie)
1993: Elisabeth Keesing (proza)
1991: Christine D'Haen (poëzie)
1989: Inez van Dullemen (proza)
1987: Ellen Warmond (poëzie)
1986: Josepha Mendels (proza)

Websites: www.annabijns.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.