kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Anna EnquistNederlandse schrijfster, geboren 19 juli 1945 in Amsterdam.

De toon van haar gedichten is meestal ernstig en vaak zelfs somber. Het gedicht vindt zijn oorsprong meestal in het dagelijkse leven van de dichteres. Een gesprek met haar kinderen aan tafel of een bezoek aan de Hortus vormen de anekdote voor de onderliggende thema's als onveiligheid, afscheid, wanhoop en eenzaamheid.

Biografie
Anna Enquist, een pseudoniem voor Christa Widlund-Broer, komt uit een zeer intellectueel gezin. Haar vader was hoogleraar in de fysica en het verstand was bij haar thuis zeer belangrijk.

Nadat Enquist was geslaagd voor het eindexamen gymnasium alpha is ze daarom ook klinische psychologie aan de Leidse universiteit gaan studeren. Ondanks het feit dat die studie haar met steeds meer weerzin vervulde, voltooide zij die wel.

Na haar doctoraalexamen ging zij naar het conservatorium in Den Haag. Een oude droom, pianiste worden, leek in vervulling te gaan.

Ze is met een musicus getrouwd, de Zweedse cellist B.E. Widlund. De band met Zweden was bepalend bij de keuze van een pseudoniem voor haar eerste gedichten.

In 1976, na het behalen van het conservatorium, werd anna enquist docent psychologie en schoolpsycholoog aan het Sweelinckconservatorium in Amsterdam en is ze onmiddellijk aan een studie voor analyticus begonnen.

In 1987 werd zij als psychoanlytica aangesteld aan het Nederlands Psychoanalytisch Instituut.

Voor haar veertigste had zij, op enkele jeugdgedichten na, geen poëzie geschreven. maar op haar 42ste werd de geest over haar vaardig. Op aanraden van een collega stuurde zij het resultaat daarvan naar een tijdschrift. Zij koos voor Maatstaf van De Arbeiderspers.

Bij de uitgeverij De Arbeiderspers verscheen in 1991 haar eerste bundel, 'Soldatenliederen', die van de kritiek een groots onthaal kreeg en werd vergeleken met ondermeer Neeltje Maria Min en Eva Gerlach. Ze werd direct herkend als een dichteres met een heel eigen stem en werd uitgenodigd voor De Nacht van de Poëzie en Poetry International. Er zitten tamelijk wat autobiografische elementen in haar gedichten. Wie precies leest, kan haar dagelijkse doen en laten afleiden uit wat zij schrijft. Voor Soldatenliederen kreeg zij in 1992 de C. Buddingh'- prijs.

Haar tweede bundel, Jachtscènes (1992), werd een jaar later bekroond met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs.

Het verzet tegen verlies, teloorgang en verval is een centraal thema in beide van haar vorige bundels en ook in Een nieuw afscheid (1994). Door exact te zeggen waar het op staat en dat niet te verhullen, wordt troost gevonden én geboden voor lijden, angst en vertwijfeling.

Muziek is in de poëzie van Enquist een belangrijk ingrediënt en is dat zo mogelijk nog meer in haar romans. 'Het meesterstuk' (1994), haar eerste roman, is geschreven op het stramien van de opera Don Giovanni van Mozart. Met deze roman brak ze bij het grote publiek door ondanks dat de roman door recensenten niet goed werd ontvangen.

Sinds de oprichting in 1995 van het 'voetbaltijdschrift voor lezers' Hard gras publiceert anna enquist daarin met grote regelmaat gedichten en verhalen. Ze kijkt in die verhalen met een averechtse blik naar het voetbal. Vooral veel dingen buiten het veld hebben haar aandacht - al heeft zij zich ontwikkeld tot een oprechte fan van het zwoegvoetbal van Feyenoord.

'Klaarlichte dag' (1996) staat in het teken van de reis, meer in het bijzonder van de levensreis. Bewust schuwt Enquist de pathetiek niet, naast een meer ingetogen en laconieke toon.

Een poging de piano in haar eigen leven weer de centrale plaats te geven, noemde Enquist in een interview met Ageeth Scherphuis (Vrij Nederland, 12 juli 1997) haar tweede roman Het geheim (1997). Met 'Het geheim' werd ze in 1997 met zestien procent van de stemmen winnaar van de Trouw Publieksprijs voor het Nederlandse Boek.

Ook in de verkoopcijfers van haar roman 'Het geheim' manifesteert zich haar populariteit. En haar dichtbundels halen oplagen die vele malen hoger liggen dan voor poëzie gebruikelijk is. Soldatenliederen beleefde inmiddels al meer dan tien drukken.

De kwetsuur (1999), Enquists eerste verhalenbundel, verhalen die eerder in Hard gras zijn gepubliceerd.

Anna Enquist schrijft het boekenweekgeschenk 2002, 'De IJsdragers', onder het motto Hebban olla vogala nestas - Verhalen en gedichten over de liefde. Het motto is ontleend aan de oudste tekst in de Nederlandse taal: 'Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu wat unbidan we nu'. Door K. Schippers ooit vertaald met: 'iedereen doet het met iedereen, behalve ik en jij, komt er nog wat van?'.

Kenmerkend voor het werk van Enquist is dat zij ondanks haar veelal persoonlijke onderwerpen nergens sentimenteel of al te gemakkelijk melancholiek wordt. Integendeel, het leven wordt in haar gedichten vaak als een voortdurende strijd weergegeven. Steeds nadrukkelijker is bovendien de dreiging vanuit het onderbewuste een rol gaan spelen in haar poëzie. In haar laatste twee bundels is daarnaast het aantal poëticale en filosofisch getinte gedichten toegenomen.

De kritiek op Enquist is zeer uiteenlopend. Terugkerende elementen in zowel de dichtbundels als de romans zijn 'verzet tegen verlies, teloorgang en verval', en natuurlijk 'de muziek'. Enquist schrijft over herkenbare situaties, in duidelijke taal. Inmiddels vertaald in het Duits, Frans, Deens, Hongaars, Bulgaars, Engels en in het Zweeds, is Anna Enquist een internationaal gelauwerde naam.

Literaire prijzen:
1992 - De C. Buddingh'prijs voor nieuwe Nederlandse poëzie (voor S)
1993 - De Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs (voor Jachtscènes)
genomineerd voor de Europese Literaire Prijs
1995 - De Debutantenprijs (voor de roman Het meesterstuk)
1997 - De Trouw Publieksprijs (voor de roman Het geheim)

Bibliografie
Soldatenliederen (1991, poëzie)
Jachtscènes (1992, poëzie)
Een nieuw afscheid (1994, poëzie)
Het meesterstuk (1994, roman)
Klaarlichte dag (1996, poëzie)
Het Geheim (1997, roman)
De kwetsuur (1999, verhalen)
De tweede helft (2000, poëzie)
Hier was vuur (2002, poëzie)
De ijsdragers (2002), boekenweekgeschenk
De sprong (2003), vijf monologen, oorspronkelijk voor toneel geschreven; enkele werden uitgevoerd.
De tussentijd (2004, poëzie)
De thuiskomst (2005, roman)
Mei (2007, novelle)

Websites: www.dbnl.org, www.kb.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.