kunstbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

antecedent

Antecedent

De term 'antecedent' of correlatief heeft betrekking op een woord(groep) waarnaar wordt verwezen door een ander woord, meestal een (betrekkelijk) voornaamwoord.

Het woord dat verwijst komt meestal net na de antecedent en heet anafoor. Een voorbeeld:
. De filosoof overleed vorig jaar. Hij is 74 jaar oud geworden.
. De woordgroep 'De filosoof' is het antecedent van de anafoor 'Hij'.

Andere voorbeelden (waarin het antecedent cursief is weergegeven):
. De jonge koeien, die enkele maanden lang op stal hadden gestaan, liepen uitgelaten rond in de wei.
. Zij is degene aan wie ik de brief heb bezorgd.

Verwante begrippen
De term "antecedent" dient niet te worden verward met "antecendent"; in de genealogie is dit iemand waarvan persoon x afstamt, de tegenhanger van een descendent, iemand die van persoon x afstamt.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Antecedent

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.