kunstbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

archaïsch

(bijvoeglijk naamwoord; archaïscher, meest archaïsch) behorend tot of betrekking hebbend op een zeer oud tijdperk.

(taalkundig) Verouderd, ouderwets, in onbruik geraakt (gezegd van een woord, een uitdrukking of een zinswending)

Een archaïsme (Grieks: oud / uit het verleden) is een stijlfiguur waarbij de schrijver terminologie gebruikt die niet meer gangbaar is. Ook oude en pseudo-oude spelling kan men als zodanig beschouwen. Voorbeelden: om niet (gratis), aanschellen (aanbellen), bakvis (tienermeisje), blode (laf), maagschap (familie), doorlucht (verstandig), abject (verwerpelijk), schraal (infertiel), gaarne (graag), helegaar (helemaal), ten onzent (bij ons), deerne ("vedrietige kreet"), ter sponde (in bed), drinklokaal (kroeg), me dunkt (ik denk), à propos (tussen haakjes), koddig personage (leuk iemand), schilderachtig heerschap (vreemd persoon), per spoor (per trein), rijwiel (fiets), hoe vaart hij? (hoe gaat 't met hem?), geprangd (verdrietig), onappetijtelijk etablissement (smerig restaurant), vanzelfsprekend (natuurlijk), amice [aamietje] (vriend)

Ambtelijke taal komt vaak archaïsch over, omdat ze op taalkundig verouderde regelgeving is gebaseerd.
De schrijver Gerard Reve bezigde in zijn schrijfsels en poëmen vaak archaïsmen.

Archaïsche naamgeving zoals Instituut Clingendael of Maeslantkering is vaak bedoeld om een historische achtergrond of degelijkheid aan te geven. Foutieve archaïsmen doen hieraan afbreuk: huysch. Correct is: huys.

Sommige terminologie komt in de ene taalvariëteit wel, en in de andere taalvariëteit niet archaïsch over. Zo zijn de persoonlijke voornaamwoorden gij en ge in Vlaanderen en Brabant nog gebruikelijk, met name in de omgangstaal, maar in de rest van Nederland niet.

''De Archaïsche periode in de Griekse geschiedenis beslaat de periode van ± 800 tot 480 v.Chr. Het woord archaïsch is van Griekse oorsprong en betekent vrij vertaald 'uit het begin'. Archaïsche kunst is kunst uit Griekenland van 650 voor Christus tot 480 voor Christus. De kunst is sterk bevorderd geweest door Egyptische kunst.'' Voor de cultuurfase in de Griekse geschiedenis zie onder Archaïsche periode en Archaïsche kunst.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Archa%C3%AFsme.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.