kunstbus
Dit artikel is 06-04-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

beeldtaal

1* Bij beeldtaal worden symbolen, beelden en beeldelementen gebruikt in plaats van tekst om concepten te communiceren. Beeldtaald staat als zodanig naast spreektaal, gebarentaal en lichaamstaal.

2* De visuele middelen waarmee gecommuniceerd wordt, zoals het pictogram en/of hiërogliefen die gezien worden als de beeldtaal van het Oude Egypte.

3* Een bepaalde karakteristieke stijl van een kunstenaar, een kunstgezelschap of kunststroming.

Beeldspraak

Bij beeldspraak denk je aan iets bepaalds waarbij andere dingen in geassocieerd worden: zo dom als een ezel, het hart van de stad.

Vormen van beeldspraak zijn:
. (asyndetische) vergelijking
. homerische vergelijking
. metafoor
. metonymie
. allegorie
. synesthesie
. personificatie

Een overeenkomst tussen twee geassocieerde zaken noemt men: tertium comparationis (het derde punt van vergelijking). Bij neus en schoenpunt is het tertium comparationis: het spits zijn, het vooruitsteken.

Een vorm die dicht tegen beeldspraak aan ligt is de connotatie: de gevoelswaarde van een woord. Zo kan men bij regen denken aan nat worden, wat voor de één een onaangename betekenis heeft, voor de ander echter een prettige. Dichters gaan er (soms onterecht) van uit dat de gevoelswaarde van woorden voor de meesten dezelfde is.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.