kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

belanghebbend voorwerp

Het belanghebbend voorwerp (of indirect object) is het zinsdeel dat uitdrukt wie belang heeft bij een bepaalde "handeling" die door de combinatie van werkwoord en lijdend voorwerp wordt uitgedrukt.

In vele talen wordt het belanghebbend voorwerp uitgedrukt in de datief (van voordeel). Het belanghebbend voorwerp duidt bijna altijd op personen of levende wezens.

Soms wordt het belanghebbend voorwerp ook beschouwd als een meewerkend voorwerp, het belanghebbend voorwerp kan echter nooit vervangen worden door de voorzetselconstructie aan + ... Vaak kan het echter wel vervangen worden door de voorzetselconstructie voor + ...

Anders dan het meewerkend voorwerp kan het belanghebbend voorwerp in vrijwel alle gevallen worden weggelaten.

Het belanghebbend voorwerp kan ook gezien worden als de positieve tegenhanger van het ondervindend voorwerp, met andere woorden het belanghebbend voorwerp heeft (in een affirmatieve zinsconstructie) altijd voordeel.

Dat gaat hem niets aan.
Mihi domus est. (= Het huis is van mij)
Ze schonk (voor) mij een glas bier in.
Zij schonk ons een borrel in.
Zij schonk een borrel voor ons in.
Mir geht 's gut. (= Met mij gaat het goed)
Het ga je goed.
Me gusta comprar. (= Ik houd van kopen)
Il lui te faut. (= Hij/zij heeft je nodig)

Bronnen:
. http://nl.wikipedia.org/wiki/Belanghebbend_voorwerp
. taaladvies.net/taal/advies/term/13/belanghebbend_voorwerp/


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.