kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bert Bakker

Bert Bakker 1912-1969

Nederlandse dichter, romanschrijver, letterkundige en uitgever

Lambertus Jozef Bakker Sr
geboren: 3 april 1912 te Huizum bij Leeuwarden
overleden: 19 september 1969 te Ilpendam

Afkomstig uit een streng calvinistisch gezin.

Deed aanvankelijk redactiewerk bij Zomer en Keuning in Wageningen en was enige tijd journalist. Schreef naast poëzie en romans ook kinderboeken. Als anti-revolutionair tijdens WO II in het verzet en door contacten met H.M. van Randwijk betrokken als redacteur bij Vrij Nederland.

Bert Bakker was vertegenwoordiger van de Jong-Protestanten, medewerker aan Opwaartsche Wegen en mede-directeur van Daamens uitgeverij in Den Haag. Na de oorlog is hij solitair uitgever van Bert Bakker/Daamen n.v., waar hij het initiatief nam voor de overwegend literaire Ooievaarreeks, waarin veel poëzie verscheen. Ook gaf hij het maandblad 'Critisch Bulletin' uit.

Oprichter en redacteur van het tijdschrift Maatstaf (sinds 1953).

Oorspronkelijk schreef Bakker protestants-christelijke gedichten, o.m. voor het tijdschrift De Gemeenschap, maar na de oorlog evolueerde hij steeds meer in socialistisch-humanitaire richting. Behalve poëzie schreef hij ook enkele, weinig positief beoordeelde romans: Drijfzand (1935) en Ieder is alleen (1937).

Werken: Au revoir (1934), p.; Reizigers (1935), pr.; De spannende zomer van Botte Spoelstra (1935), jeugdb.; Een held op sokken (1935), jeugdb.; Sjefs eerste luchtreis (1935), jeugdb.

Websites: Bert Bakker
Uitgeverij Bert Bakker publiceert boeken voor maatschappelijk bewuste, intellectueel geïnteresseerde lezers. Non-fictie van hoge kwaliteit, waarin onderwerpen van allerlei aard worden uitgediept door vooraanstaande journalisten, politici, historici en andere wetenschappers. Auteurs in het fonds zijn (anno 2007) onder andere de historici Frits van Oostrom, A. Th. van Deursen en H. L. Wesseling, maar ook dichters als Jean Pierre Rawie en Willem Wilmink.
Uitgeverij Bert Bakker is gevestigd aan de Herengracht 507 te Amsterdam.
Websites: Uitgeverij Bert Bakker

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.