kunstbus
Dit artikel is 15-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Betje Wolff en Aagje Deken

[Betje Wolff en Aagje Deken] zijn vooral bekend geworden door hun in 1782 verschenen briefroman Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. In deze twee delen tellende roman laten zij vierentwintig correspondenten bij elkaar 175 brieven schrijven. Binnen enkele maanden werd de roman herdrukt en aangemoedigd door dit onverwachte succes begonnen Wolff en Deken onmiddellijk aan een nieuwe briefroman. Het resultaat was de acht delen tellende Historie van den heer Willem Leevend (1784-1785).

Aagje Deken
Aagje Deken (Nieuwer-Amstel, 1741 - Den Haag, 14 november 1804) was een bekend Nederlands schrijfster.
Agatha Deken werd geboren in 1741. In 1745 overleden haar ouders, en werd zij ondergebracht in het collegianten-weeshuis 'De Oranje Appel' in Amsterdam. Daar bleef ze tot 1767, na het verlaten van het weeshuis had ze verschillende dienstbetrekkingen. Later begon ze een koffie- en theehandeltje. In 1769 werd Deken lid van de Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam.
Toen Aagje Deken 29 was nam ze haar intrek bij haar vriendin Maria Bosch, als ziekenverzorgster. Maria Bosch overleed in 1773, in 1775 verscheen de bundel 'Stichtelijke gedichten', die Deken samen met Maria Bosch had geschreven.

Betje Wolff
Elizabeth ("Betje") Wolff-Bekker (Vlissingen, 24 juli 1738 - Den Haag, 5 november 1804) was een Nederlands schrijfster.
Betje Bekker werd geboren in een gegoede calvinistische familie. Ze had een onstuimig karakter en vrijzinnige ideeën.
Ze trouwde op 18 november 1759 met de 52-jarige predikant Adriaan Wolff. In 1763 debuteerde zij met de bundel Bespiegelingen over het genoegen.

[Betje Wolff en Aagje Deken]
In 1776 begon de briefwisseling tussen Aagje Deken en Betje Wolff, die toen al enige werken op haar naam had staan. In oktober van dat jaar ontmoetten zij elkaar voor het eerst.
Nadat in 1777 Betjes man, dominee Wolff, overleed, trok Deken bij Wolff in. In september 1777 betrokken zij samen een huurhuisje in De Rijp, en publiceerden zij hun eerste gemeenschappelijke werk: 'Brieven'.
In 1781 erfde Deken ruim 13.000 gulden, en de twee gingen in het buiten 'Lommerlust' in Beverwijk wonen.
Ze schreven samen nog 'De Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart' (1782), dat een groot succes werd, en de 'Historie van den heer Willem Leevend' (1784-1785).
Uit onvrede met de situatie in eigen land (na het neerslaan van de opstand van de patriotten in 1787) verhuisden Wolff en Deken in 1788 naar Trëoux in Bourgondië.
In 1789 verscheen 'Wandelingen door Bourgogne'.
Tussen 1793 en 1796 schreven ze aan Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut, of De gevolgen van de opvoeding, een roman in 6 delen.
Door financiële nood moesten zij in 1797 terugkeren naar Holland, waar ze in Den Haag woonden. Aagje Deken stierf daar uiteindelijk, op 14 november 1804, vier dagen na Betje Wolff. Beiden werden begraven op de begraafplaats Ter Navolging in Scheveningen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 170.