kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

bezittelijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Het bezittelijk voornaamwoord (afgekort: bez.vnw. ook wel het possessief pronomen) is het voornaamwoord dat de relatie tussen de persoon en een zelfstandig naamwoord aangeeft.

De vorm is afhankelijk van de persoon en het aantal. Bijna alle vormen kennen een gereduceerde vorm, dat wil zeggen een vorm die dichter bij de spreektaal ligt. De gereduceerde vorm staat hieronder tussen haakjes.

1e persoon enkelvoud
mijn (m'n, me): me wordt alleen in de spreektaal gebruikt.

2e persoon enkelvoud
jouw (je) uw: uw is de beleefdheidsvorm. Dit wordt soms ook (binnen een zin) met een hoofdletter geschreven. Dit gebeurt echter alleen als het om een 'persoon' als God of Jezus gaat In alle andere gevallen behoort het met een kleine letter te worden geschreven. Het is te ouderwets om het met een hoofdletter te schrijven. Enige uitzondering is uiteraard aan het begin van een zin.

3e persoon enkelvoud
zijn (z'n, ze): De mannelijke en onzijdige vorm. Ze komt alleen in de spreektaal voor.
haar ('r, d'r): De vrouwelijke vorm. In archaïsch Nederlands komt ook de vorm heur voor.

1e persoon meervoud
ons, onze: Het gebruik van ons of onze is afhankelijk van het bijbehorend zelfstandig naamwoord:
. ons huis (een onzijdig zelfstandig naamwoord)
. onze kat (een mannelijk of vrouwelijk zelfstandig naamwoord)

2e persoon meervoud
jullie, uw: uw is de beleefdheidsvorm. Dit wordt soms ook (binnen een zin) met een hoofdletter geschreven. Dit gebeurt echter alleen als het om 'personen' zoals God of Jezus gaat. In alle andere gevallen behoort het met een kleine letter te worden geschreven. Het is te ouderwets om het met een hoofdletter te schrijven. Enige uitzondering is uiteraard aan het begin van een zin.

3e persoon meervoud
hun ('r, d'r): In archaïsch Nederlands komt haar (of heur) ook voor als vrouwelijke vorm.

Zie ook hen of hun
Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Bezittelijk_voornaamwoord

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.