kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

bezittend voorwerp

Bezittend voorwerp

Bezittend voorwerp of possessieve datief is in de grammatica de benaming voor een zinsdeel dat de zelfstandigheid waarop de door het werkwoord uitgedrukte handeling, werking of toestand gericht is uitdrukt. Er is in dit geval sprake van een bezitsrelatie tussen het bezittend voorwerp en een zinsdeel (een zelfstandig-naamwoordgroep) verderop in de zin dat meestal de functie heeft van lijdend voorwerp of voorzetselvoorwerp.

Het bezittend voorwerp is bijna altijd een persoon. Datgene verderop in de zin waar het een bezitsrelatie mee heeft kan dan bijvoorbeeld een lichaamsdeel of kledingstuk zijn.

In de volgende voorbeeldzinnen is het bezittend voorwerp steeds cursief weergegeven:
. Dat stuitte mij tegen de borst.
. De lama spuwde hem in het gezicht.
. De terroristen hebben de gijzelaar de keel doorgesneden.
. De spatten vlogen hem op zijn kraag.

Verwante begrippen
Het bezittend voorwerp dient goed te worden onderscheiden van het lijdend voorwerp, het meewerkend voorwerp, het belanghebbend voorwerp en het ondervindend voorwerp.

De betekenis van het bezittend voorwerp lijkt enigszins op die van de genitief.

Bronnen:
. taaladvies.net/taal/advies/term/17/bezittend_voorwerp/
. nl.wikipedia.org/wiki/Bezittend_voorwerp


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.