kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

bijwoord

Het bijwoord -en o

Een bijwoord (Latijn: adverbium) is een woordsoort in de grammatica. Een bijwoord (of: adverbium) is een woord dat een nadere bijzonderheid van een werking, toestand of eigenschap noemt. Het zegt iets van een willekeurig element (van de zin) - een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord, een telwoord, een ander bijwoord of een zin - dat geen zelfstandig naamwoord is (anders zou het een bijvoeglijk naamwoord zijn).

Een kenmerk van bijwoorden in het Nederlands is dat ze geen uitgang hebben. In vele talen hebben bijwoorden wel uitgangen (bv. het Engelse "quickly").

Voorbeelden:
. Hij werkt (gezegde) hard aan de oplossing van het probleem.
. Met het resultaat is hij zeer tevreden (bijvoeglijk naamwoord).
. Hij liegt bijna nooit (bijwoord).

Bijwoorden geven een tijd, plaats, ontkenning of modaliteit aan en beantwoorden meestal vragen als hoe?, waar?, wanneer?, in hoeverre?. Enkele voorbeelden van bijwoorden zijn:
. daar
. gisteren
. hier
. niet (niet te verwarren met het voornaamwoord niets)
. overmorgen
. toen
. vanmiddag
. vanmorgen
. waar
. wanneer

Een aparte categorie is het vragend bijwoord. Deze bijwoorden zijn bedoeld om een vraag te beginnen en hebben veelal een relatie met het werkwoord in de zin. Een vragend bijwoord is niet hetzelde als een vragend voornaamwoord, omdat dit laatste betrekking heeft op een zelfstandig woord, zoals een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord. Enkele voorbeelden:
. Hoe
. Waarom
. Waarheen
. Hoezo

Een bijwoord heeft een functie als:
. bepaling bij een werkwoord: Hij schrijft veel in Wikipedia.
. bepaling bij een bijvoeglijk naamwoord: Het is een erg boeiende discussie.
. bepaling bij een ander bijwoord: Gerard liep zeer snel.
. bepaling bij een zin: Natuurlijk werd hij boos.
. bepaling bij een telwoord: Ze werd slechts derde.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijwoord

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 683.