kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ceal Floyer

Ceal Floyer (1968, Pakistan / Engeland)

''Taal, of liever gezegd woorden, is veel meer dan een context, het is materiaal, als ieder ander materiaal''

Ceal Floyer's eerste projectvoorstel voor de tentoonstelling Squatters in Witte de With is niet doorgegaan, maar het geeft wel een goed beeld van haar werkwijze. Ceal stelde voor om alle ruimtes van Witte de With met elkaar te verbinden door middel van een stippellijn, aangebracht op de muren. Met een schaar zou je bij wijze van spreken de ruimte langs de lijn in stukken kunnen knippen. Het idee is niet uitgevoerd: het kleine gebaar zou toch het werk van de andere exposanten te veel beïnvloeden.

Een kenmerk van Ceal's werk is 'onzichtbaarheid': haar werk draait om de ideeën - de fysieke uitvoering is niet noodzakelijk of minimaal. Zo ook bij het werk dat ze wél in Squatters presenteert. Het is nauwelijks aanwezig, het materiaal bestaat uit licht. Het is een installatie (zonder titel) met twee lampen, die elk een ander type licht uitstralen: de ene is een daglichtlamp, de andere 'gewoon' kunstlicht - wat staat voor nacht. De lampen veroorzaken twee subtiel verschillende lichtbundels, die elkaar deels overlappen. De 'onzichtbaarheid' van dit werk, laat ruimte voor jouw invulling. Met simpele, minimale maar sterke interventie creëert Floyer een spannende atmosfeer waar de toeschouwer zich bevindt tussen illusionistische fictie en concrete werkelijkheid.

Londen 2002 - In de Mead Gallery in Londen kijken we naar rommel en een opgeblazen huisvuilzak. Kunstenaar Ceal Floyer die de rommel tentoonstelt, noemt het anders. Hij omschrijft het als 'a witty presentation about the value of art and materials'. Niet iedereen herkent de vuilniszak als kunst. Dat realiseert de galerie-eigenaar zich ook. Omdat hij bang is dat de mensen van de schoonmaakdienst de kunstwerken zullen weggooiden, heeft hij op sommige een papiertje geprikt: : 'Do not throw away'.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.