kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Conrad Busken-Huet

Conrad Busken Huet (1826-1886)

Nederlands prozaschrijver en literatuurcriticus ('s-Gravenhage 28.12.1826-Parijs 1.5.1886).

Pseudoniemen: Jan van Oordt, Lodewijk von Montalte.

Busken Huet was het vierde kind van een groot hugenoots gezin, dat grote belangstelling had voor de Franse cultuur. Na zijn theologiestudie te Leiden, Lausanne en Genève werd hij predikant bij de Église Walonne te Haarlem. In 1862 verbleef hij kort in Tübingen. Na korte tijd nam hij ontslag als predikant (niet alleen in dat opzicht vertoont zijn levensloop parallelen met het leven van Allard Pierson) en begon een loopbaan als literair criticus. Hij schreef o.a. voor De Gids, de Opregte Haarlemsche Courant en het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië, enz. Naar het voorbeeld van Sainte-Beuve vroeg hij meer aandacht voor de persoonlijkheid van de auteur. Heel wat van zijn - door zijn tijdgenoten vaak als schokkend en provocerend ervaren - oordelen over schrijvers werden door de Tachtigers (Kloos, Van Eeden, Verwey en Van der Goes) overgenomen.

Via De Gids kwam hij in contact met Potgieter, met wie hij in mei 1865 de Dantefeesten in Florence bezocht. In datzelfde jaar kwam het tot het beroemd-beruchte conflict tussen Huet en de redactie van De Gids. In mei 1868 ging hij als journalist naar Nederlands-Indië. Terug in Europa vestigden hij en zijn gezin zich in 1876 in Parijs. In zijn Franse periode verschenen zijn belangrijkste werken. Tijdens zijn rijk gevulde leven maakte hij verder nog reizen naar Marseille, Alexandrië, Caïro, het Suezkanaal en Milaan.

Project Laurens Jz Coster, www.dbnl.org, www.ned.univie.ac.at

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.