kunstbus
Dit artikel is 13 03 2017 14:01 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Constantijn Huygens

Nederlands dichter, diplomaat, wetenschapper en componist, geboren 4 september 1596 in 's-Gravenhage - overleden 28 maart 1687 in 's-Gravenhage.

Constantijn Huygens is één van de intelligentste schrijvers uit de gouden zeventiende eeuw in Nederland.

Huygens studeerde rechten en werd na een diplomatieke loopbaan in binnen- en buitenland in 1925 secretaris van de stadhouders van Oranje.

Huygens kwam in contact met de grote denkers van zijn tijd, o.a. met René Descartes en John Donne. Van de dichter Pieter Corneliszoon Hooft las en becommentarieerde Huygens de Historiën, een werk over de geschiedenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Huygens was vooral bekend als dichter. In zijn gedichten, zowel in het Latijn als in het Nederlands geschreven, hekelde hij vaak de mode en de gebruiken uit zijn tijd in spitse bewoordingen. Enkele bekende werken van die aard zijn 'Batava Tempe, dat is 't Voorhout van 's-Gravenhage' (1621) en 'Zede-printen' (1623-'24). Het bekendste dichtwerk van huygens is ongetwijfeld 'Vitaulium. Hofwijck. Hofstede vanden Heere van Zuylichem onder Voorburgh' (1653).

Huyghens schreef daarnaast ook toneelstukken, o.a. de klucht 'Trijntje Cornelis' (1951, uitgegeven in 1657), en zijn autobiografie 'De vita propria inter liberos libri duo' (1678).

Ook was hij een vurig muziekliefhebber: hij componeerde kleine stukken en schreef een verhandeling over het orgel. Hij speelde luit, theorbe, viola da gamba en klavecimbel en liet bijna 800 composities na. Constantijn Huygens is de vader van de natuur- en wiskundige Christiaan Huygens. Hij deelt een graf met zijn zoon in de Grote Kerk in Den Haag.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.