kunstbus
Dit artikel is 07-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

cynisme

1 wijsgerige school bij de oude Grieken.
2 levenshouding waarbij men afwijzend staat tegenover idealisme of geestdrift.
2 harde, bijtende spot.

Cynisch (bijvoeglijk naamwoord; cynischer, meest cynisch) == een pijnlijk ongeloof in het goede aan de dag leggend.

De cynicus (m)(cynici)
1 aanhanger van het cynisme
2 cynisch persoon


2. Onder cynisme wordt hondse ironie verstaan (uit het Grieks kunikos = als een hond). Het wordt beschouwd als de meest schaamteloze vorm van ironie.
. Dacht je nou werkelijk dat er iets goeds uit zijn handen zou komen?
Cynisme is een houding die voortkomt uit wantrouwen, scepsis (gerede twijfel) tegenover de goede bedoelingen van de medemens en kan hoogstens spottend worden opgevat.

Het sarcasme (sarcastisch, sarcast)
Onder sarcasme (uit het Grieks sarkádzoo = ergens vlees vanaf scheuren) wordt bittere, bijtende spot verstaan. Deze stijlfiguur is scherper en harder dan ironie, maar milder dan cynisme.
Voorbeelden:
. Nou ja, we kunnen niet allemaal een atheneumdiploma halen.
. Nou, dit ziet er weer lekker uit.
. Hij zei dat hij ongelukkig was. Het was hem aan te zien.

Cynisme (filosofie)
Het cynisme was een invloedrijke Hellenistische filosofische school. De naam is waarschijnlijk afgeleid van de naam van het gebouw in Athene waar de school in gehuisvest was: Cynosarges. Een andere mogelijkheid is dat de naam is afgeleid van het oud Griekse woord voor hond, kuon (κυων), het symbool van de school.
De populaire conceptie van de filosofie van deze school leeft nu nog voort in het normale gebruik van het woord cynisme, hetgeen een dispositie is om niet in de goedheid van de mens te geloven.

De filosofie werd door Antisthenes, een leerling van Socrates, gesticht te Athene. Het cynisme als leer was geïnspireerd op de Socratische theorie kennis is wijsheid. De hele leer nam deze zin wel erg letterlijk op: ze zagen luxe, bezit of geld dan ook uit den boze en waren ervan overtuigd dat dit de enige manier was om wijs te zijn. Dit leidde uiteraard tot een vervreemding van de toenmalige maatschappij, die gebaseerd was op bezit, roem en geld. Deze afkering van de maatschappij, het alleenstaan in hun gevecht tegen het bezit wordt autarkie genoemd en was een sleutelbegrip voor de Cynici. Een extreem voorbeeld van het in praktijk brengen van deze autarkie is Diogenes van Sinope.

Het Cynisme was zeer lang actief: vanaf de stichting door Antisthenes in de 4e eeuw v.Chr. bleef de filosofie bestaan tot ver in het Romeinse Rijk. De Cynici waren over de eeuwen heen een kleine, maar invloedrijke groep filosofen.

Beroemde Cynici
Grieken:
. Antisthenes (stichter)
. De excentrieke Diogenes van Sinope
. Crates van Thebe
. Zeno van Citium (grondlegger van de Stoa)

Romeinen
. Demetrius (vriend van Seneca)
. Oenomaus
. Demonax


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Cynisme

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.