kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Dante

Dante Alighieri

(geb. mei 1265, gest.14.9.1321), Italiaans dichter en schrijver.
Dante, die uit een voorname patriciërsfamilie uit Florence stamde, ontving in zijn kindertijd en in zijn jeugd een zowel veelzijdige als uitstekende vorming. Al vroeg gaf hij gevolg aan zijn poëtische belangstelling en maakte gedichten.

In 1289 nam hij deel aan de slag tegen de Arretijnen en wijdde zich daarna aan de studie der filosofie. Vanaf 1296 werkte hij vervolgens in talrijke ambtelijke functies in zijn geboortestad. Na een politieke machtswisseling in Florence verloor dante echter al zijn posities, viel officieel in ongenade en werd tot de brandstapel veroordeeld, waaraan hij ontkwam door te vluchten.

De daaropvolgende jaren bracht dante door als rusteloze en vaderlandsloze reiziger; alleen in Verona en Ravenna bracht hij langere tijd door, waar hij tenslotte, zonder dat hij zijn hoop op terugkeer naar Florence in vervulling kon laten gaan, in 1321 ook stierf.

Dante's werk is heel wezenlijk bepaald door de geestelijke omwentelingsprocessen, die zich afspeelden op de drempel tussen de Late Middeleeuwen en de vroege Nieuwe tijd. Daarbij worden naast zijn diep gewortelde katholieke geloof ook enkele denkbeelden zichtbaar, die verwijzen naar het in de 15e eeuw aanbrekende tijdperk van de renaissance. Weliswaar tonen de gedichten zoals de sonnettenverzameling 'Vita nuova (Het nieuwe leven)' (1292) en het allegorische epos 'Il convivio (Dante's gastmaal)' (1307) zijn diepe worteling in de door de middeleeuwse clerus geprefereerde platonische ideeëenleer, maar zijn verdediging van de Italiaanse volkstaal tegenover het Latijn 'De vulgare eloquentia (Over het dichten in de moedertaal)', (1305), evenals zijn pleidooi voor het afzien van de kerk van haar wereldlijke machtspositie 'Monarchia (Over de monarchie)' (1310) tonen hem als een geestelijk vernieuwer. Tenslotte was dit ook de oorzaak van de ballingschap aan het eind van zijn leven.

Divina Commedia
Dante's hoofdwerk intussen is het in terzinen geschreven en kort voor zijn dood voltooide epos 'De goddelijke comedie'. Als visioen schildert hij daarin in honderd gezangen de weg van de mens door de hel (inferno) over de louteringsberg (purgatorium) in het paradijs (paradiso). Op deze tocht, die de dichter zelf - als verteller in eigen persoon optredend - aflegt, wordt hij in de hel en over de louteringsberg aanvankelijk door de dichter uit de Oudheid Vergilius - als vertegenwoordiger van de rede - vergezeld; zijn geliefde Beatrice voert hem, als zinnebeeld van de openbaring, het paradijs binnen, en de middeleeuwse mysticus Bernhard van Clairvaux bemiddelt tenslotte bij het contact met de hoogste instantie, God. Naast deze reisgenoten ontmoet de verteller talrijke andere historische personen uit het antieke en christelijke verleden en voert filosofische dialogen met hen.

De 'goddelijke comedie' is de meest harmonieuze uitbeelding van het middeleeuwse denken en bekoort vooral door het stilistische meesterschap, dat alle dichters van de navolgende generaties tot in de tegenwoordige tijd toe in bewondering versteld deed staan. Johann Wolfgang goethe bijv. zag in hem een schrijver, waarvoor de benaming talent te klein is, men zou hem veel meer, zoals hij tegenover Johann peter Eckermann opmerkte, wegens zijn poëtische verbeeldingskracht 'natuur' kunnen noemen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 10.