kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

De Schoolmeester

De Schoolmeester is het pseudoniem van de Nederlandse dichter Gerrit van de Linde (Rotterdam, 12 maart 1808 - Londen, 27 januari 1858).

Gerrit van de Linde was de zoon van een Rotterdamse koopman en makelaar.
Toen Gerrit van de Linde vier jaar was overleed zijn moeder.

In 1825 ging de Rotterdammer Gerrit van de Linde (1808-1858) theologie studeren aan de Leidse universiteit. In 1830 werd hij redacteur van de studentenalmanak.

Zijn vader raakte echter in de schuld, hij had een buitenechtelijk kind en ging daarnaast een verhouding aan met een hoogleraarsvrouw, waardoor zijn positie onmogelijk werd en een predikantschap al helemaal. In 1830 stopte hij met zijn studie. In het Regiment Jagers nam hij deel aan de Tiendaagse Veldtocht.

In 1834 vluchtte De Schoolmeester nadat hij door zijn amoureuze avonturen en zijn scherpe pen in de problemen was geraakt naar Engeland. Hij slaagde er in 1835 in (dankzij de financiële steun van zijn vriend Jacob van Lennep) een kostschool in Londen over te nemen en er een succesvol instituut van te maken. In tegenstelling tot zijn leven in Nederland, was in Engeland niets op hem aan te merken. Zijn kostschool kenmerkte zich door moderne opvoedingsmethoden (geen lijfstraffen).

Rond 1837 trouwde hij met Caroline Monteuuis. Zij kregen vier kinderen.
In 1843 ging hij met zijn school naar Highgate (in de buurt van Londen). Deze kostschool was gevestigd in 'Cromwell House'.
In 1849 bracht van de Linde voor het eerst weer een bezoek aan Nederland.
In 1858 stierf hij aan bronchitis en longontsteking, opgelopen bij een begrafenis in een vochtige en koude kerk in de herfst van 1857.
De Schoolmeester werd op 01-02-1858 begraven op het kerkhof van het stadsdeel Hornsey van Londen (nu deel van de borough Haringey). Het graf is ernstig vervallen, maar is er nog).

In Engeland ontstond het grootste deel van zijn humoristische 'knittelverzen' (= met opzet onbeholpen geschreven verzen die zich aan geen maat of lengte houden). Gedeeltelijk onder invloed van 'the Ingoldsby Legends' die de Engelse dichter R.H. Barham tussen 1837 em 1847 publiceerde onder het pseudoniem Thomas Ingoldsby. Ook De Schoolmeester parodieerde romantische balladen, gebruikte opvallende contrasten, vreemde rijmen, a-logische wendingen of dwaze uitwijdingen, komische woordspelletjes en opzettelijke verhaspelingen. Enkele voorbeelden: Pythagoras werd Piet Agoras/stilte rijmde op April te. Daarnaast gaf hij allerlei bijzonderheden die nauwelijks van belang lijken, uiterst uitvoerig weer. Hoewel van de Linde lang in Engeland woonde, bleef hij het Nederlands goed beheersen.

Gerrit van de Linde leefde in de tijd van de romantiek. Hij probeerde zich door middel van zijn humoristische gedichten los te maken van de Biedermeier-cultuur die gekenmerkt werd door kneuterigheid, benepenheid en verering van de huiselijke burgerlijkheid. Zijn poëzie staat vol gekkigheden en dwaze fantasieën.

Zijn lichtvoetige en quasi-didactische verzen werden in Nederland alom bekend dankzij de inspanningen van zijn vriend Jacob van Lennep, die vanaf 1851 gedichten van hem opnam in zijn almanak Holland. Na zijn dood bracht Van Lennep 'Gedichten van den Schoolmeester' uit (1859). Jacob van Lennep heeft echter het grootste gedeelte van de gedichten veranderd, omdat hij de gedichten onorthodox en in strijd met de fatsoensnormen vond.

Het in de afdelingen 'Grafschriften' opgenomen "Hier ligt Poot, hij is dood" is door Van Lennep vermoedelijk ten onrechte aan De Schoolmeester toegeschreven.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Schoolmeester

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.